55/1994

Annettu: 20.7.1994

Asetus Norjan kanssa Norjan osallistumisesta Inarijärven säännöstelystä aiheutuvien haittojen korvaamiseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Oslossa 23 päivänä kesäkuuta 1994 Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä kirjeenvaihdolla tehty sopimus Norjan osallistumisesta Inarijärven säännöstelystä aiheutuvien haittojen korvaamiseen on voimassa 23 päivästä kesäkuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 1994.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Norjan kanssa Norjan osallistumisesta Inarijärven säännöstelystä aiheutuvien haittojen korvaamiseen tehty sopimus

KIRJEENVAIHTO

1. Suomen Oslossa oleva suurlähettiläs Norjan ulkoasiainministerille

Oslossa 23 päivänä kesäkuuta 1994

Herra Ulkoasiainministeri,

Minulla on kunnia viitata Suomen ja Norjan viranomaisten edustajien välillä käytyihin keskusteluihin sopimuksen tekemisestä maidemme välille Norjan osallistumisesta Inarijärven säännöstelystä aiheutuvien haittojen korvaamiseen ja ehdottaa, että sopimuksen sisältö olisi seuraava:

Täydellisenä ja lopullisena selvityksenä nykyisistä ja tulevista taloudellisista ja muista haitoista, joilla on merkitystä Suomelle Inarijärven säännöstelyn johdosta, jota toteutetaan Suomen, Norjan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen liiton välillä 29 päivänä huhtikuuta 1959 tehdyn Inarijärven säännöstelemistä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla koskevan sopimuksen perusteella, ja tunnustamatta täten vahingonkorvausvastuuta, Norjan kuningaskunnan hallitus sitoutuu maksamaan Suomen tasavallalle 16,5 miljoonaa Norjan kruunua ennen l päivää heinäkuuta 1994.

Mikäli Norjan hallitus hyväksyy tämän ehdotuksen, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje ja Teidän vastauskirjeenne muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan vastauskirjeen päivänä.

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

2. Norjan ulkoasiainministeri Suomen Oslossa olevalle suurlähettiläälle

Oslossa 23 päivänä kesäkuuta 1994

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni Teidän 23 päivänä kesäkuuta 1994 päivätyn kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - -

(Suomen suurlähettilään edellä olevan kirjeen teksti)

- - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia vahvistaa, että Norjan hallitus hyväksyy kirjeessänne esitetyn ja että teidän kirjeenne ja tämä vastauskirje muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan vastauskirjeen päivänä.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.