11/1994

Annettu: 18.02.1994

Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Soulissa 19 päivänä tammikuuta 1994 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen ja Korean tasavallan välisen viisumivapaussopimuksen (SopS 19/74) muuttamisesta tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 1994.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1994

Alkuperäinen sopimus: 19/1974

Korean tasavallan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen muuttamista koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Soulissa oleva suurlähettiläs Korean tasavallan ulkoasiainministerille

Teidän Ylhäisyytenne,

minulla on kunnia viitata Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä 18 päivänä helmikuuta 1974 tehtyyn viisumivapaussopimukseen ja ehdottaa, että mainittua sopimusta muutettaisiin seuraavasti:

A. Seuraava kappale lisätään mainittuun sopimukseen 1 kappaleen jälkeen kappaleeksi 1.a:

''1.a. Korean kansalaisilta, jotka asuvat Suomen tasavallassa, ei laillisen oleskelun aikana vaadita paluuviisumia palatakseen takaisin Suomen tasavaltaan ulkomailta.''

B. Sopimuksen 2 kappale korvataan seuraavalla kappaleella:

''2. Suomen kansalaiset, joilla on voimassa oleva Suomen passi, ovat esteettömiä saapumaan Korean tasavaltaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan enintään 90 päivän ajan hankkimatta viisumia. Oleskelu Korean tasavallassa niiden kuuden kuukauden aikana, jotka edeltävät saapumista Korean tasavaltaan, otetaan huomioon edellä mainittua 90 päivän ajanjaksoa laskettaessa.''

C. Seuraava kappale lisätään edellä mainittuun sopimukseen 2 kappaleen jälkeen kappaleeksi 2.a:

''2.a. Suomen kansalaisilta, jotka asuvat Korean tasavallassa, ei laillisen oleskelun aikana vaadita paluuviisumia palatakseen takaisin Korean tasavaltaan ulkomailta.''

Jos Korean tasavallan hallitus hyväksyy edellä olevat ehdotukset, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne vastaus muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua Teidän Ylhäisyytenne vastauksen päiväyksestä.

Vastaanottakaa Teidän Ylhäisyytenne korkeimman kunnioitukseni vakuutukset.

Soulissa 19 päivänä tammikuuta 1994

NOOTTIENVAIHTO 2. Korean tasavallan ulkoasiainministeri Suomen Soulissa olevalle suurlähettiläälle

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne 19 päivänä tammikuuta 1994 päivätty nootti, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on edelleen kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Korea tasavallan hallitus hyväksyy edellä olevat ehdotuksenne ja vahvistaa, että Teidän Ylhäisyytenne edellä mainittu nootti ja tämä vastausnootti muodostavat kahden hallituksen välillä sopimuksen, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua tämän vastauksen päivämäärästä ja jota pidetään erottamattomana osana Korean tasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välistä viisumivapaussopimusta.

Vastaanottakaa Teidän Ylhäisyytenne uudelleen korkeimman kunnioitukseni vakuutukset.

Soulissa 19 päivänä tammikuuta 1994

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.