102/1993

Annettu: 01.01.1994

Asetus Macaon kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Macaossa 21 päivänä syyskuuta 1993 tehty sopimus Suomen hallituksen ja Macaon hallituksen välisen tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisesta on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 105/1991

Macaon kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskeva sopimus

Suomen valtuuskunta ja Macaon valtuuskunta neuvottelivat keskenään Helsingissä 21-22 päivinä kesäkuuta 1993 halukkuudestaan muuttaa ja jatkaa 24 päivänä toukokuuta 1991 allekirjoitettua sopimusta, ottaen asianmukaisesti huomioon kansainvälisen tekstiilisopimuksen, erityisesti sen 4 artiklan ja sen myöhemmät jatkopöytäkirjat. Sopimus saavutettiin seuraavasta:

1. Sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan edelleen kahden vuoden ajaksi alkaen 1 päivänä tammikuuta 1994 alla mainituin muutoksin ja varauksin.

2. Mikäli Uruguayn kierroksen sopimus tekstiilisektorin integroimisesta GATT:iin astuisi voimaan tuona aikana, nämä järjestelyt saatetaan vastaamaan tuota sopimusta sellaisen sopimuksen voimaanastumispäivänä.

3. Yllä mainittuna ajanjaksona sopimuksen kohdassa 5 mainittu prosenttiluku nostetaan kuuteen (6) prosenttiin.

4. Yllä mainittuna ajanjaksona sopimuksen liite I korvataan tämän sopimuksen liitteellä I.

5. Yllä mainittuna ajanjaksona tuote HS 62.12.10.00 - rintaliivit, poistetaan sopimuksen liitteestä II.

Tehty Macaossa syyskuun 21 päivänä 1993 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Liite I

(taulukko on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.