101/1993

Annettu: 01.01.1994

Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Beijingissä 8 päivänä syyskuuta 1993 tehty sopimus Suomen hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisesta on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 99/1986

Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskeva sopimus

Suomen tasavallan hallituksen valtuuskunta ja Kiinan kansantasavallan hallituksen valtuuskunta neuvottelivat keskenään Beijingissä syyskuun 6-8 päivinä 1993 halukkuudestaan muuttaa ja jatkaa Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan välistä tekstiilituotteiden kauppaa koskevaa sopimusta, joka on allekirjoitettu 19 päivänä marraskuuta 1986, ja jota on muutettu 20 päivänä toukokuuta 1988 ja huhtikuun 20 päivänä 1989, ja jota on jatkettu 29 päivänä marraskuuta 1990 ja 30 päivänä elokuuta 1991, ottaen asianmukaisesti huomioon kansainvälisen tekstiilisopimuksen, erityisesti sen 4 artiklan ja sen myöhemmät jatkopöytäkirjat. Sopimus saavutettiin seuraavasta:

1. Sopimuksen, sellaisena kuin sitä myöhemmin on lisätty ja jatkettu, voimassaoloaikaa pidennetään edelleen yhden vuoden ajaksi alkaen tammikuun 1 päivänä 1994 alla mainituin muutoksin ja varauksin mahdollisuudella jatkaa sopimusta edelleen yhdellä vuodella, mikäli Uruguayn kierroksen neuvottelujen tai Suomen EY-jäsenyysneuvottelujen kehitys sen mahdollistaisi.

2. Yllä mainittuna ajanjaksona sopimuksen 9 kohdassa mainittu prosenttiluku nostetaan 6 prosenttiin.

3. Yllä mainittuna ajanjaksona sopimuksen liitteet I ja III korvataan tämän sopimuksen liitteillä I ja III.

4. Tämän sopimuksen liitteenä oleva perinteisiä kiinalaisia käsityötuotteita koskeva kirjeenvaihto korvaa sopimuksen liitteen IV.

5. Tämän sopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja, joka koskee tekstiilituotteiden jälleentuontia Suomeen Kiinassa tapahtuneen prosessoinnin jälkeen, korvaa sopimukseen liitteenä V sisällytetyn pöytäkirjan. Molemmat valtuuskunnat sopivat rohkaisevansa viejiä ja tuojia käyttämään täysin hyväkseen OPT-mekanismia.

6. Suomen valtuuskunta pani merkille kiinalaisosapuolen huolen mahdollisista muutoksista rajoitustasoihin ja rajoituskatteeseen Suomen mahdollisen Euroopan Yhteisöön liittymisen jälkeen.

Tehty Beijingissä 8 päivänä syyskuuta 1993 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

(Sopimuksen liitteet II ja III sekä V liitteenä olevan pöytäkirjan liite B ovat nähtävissä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä.)

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

Liite I

(taulukko on jätetty tästä pois)

Liite IV

Beijing 8 päivänä syyskuuta 1993

Arvoisa Herra Hagfors,

Viitaten Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan väliseen tekstiilituotteiden kauppaa koskevaan sopimukseen vuosille 1994-95, joka allekirjoitettiin Beijingissä 8 päivänä syyskuuta 1993, minulla on kunnia vahvistaa, että 31 päivänä toukokuuta 1984 sovitut järjestelyt, jotka koskevat perinteisten kiinalaisten käsintehtyjen tekstiilituotteiden tuontia Suomeen, jotka tuotteet eivät ole minkäänlaisten määrällisten rajoitusten alaisia, ovat voimassa sopimuksessa mainitun määräajan.Beijing 8 päivänä syyskuuta 1993

Arvoisa Herra Li,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teiltä 8 päivänä syyskuuta 1993 päivätty kirjeenne, jonka sisältö on alla toistettuna:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni vahvistaakseni, että kirjeessänne esitetään asianmukaisesti osapuolten kesken sovittu järjestely.

Liite V PÖYTÄKlRJA

Tämän pöytäkirjan liitteessä A mainittujen tuotteiden jälleenvienti Suomeen on tämän sopimuksen 5 kappaleen tarkoittamalla tavalla sopimuksen asettamien säädösten alainen, paitsi mitä erityisesti edellytetään alla olevissa säädöksissä:

1. Ainoastaan tämän pöytäkirjan liitteessä A ilmoitettujen, erityisten määrärajoitusten alaisten tavaroiden jälleenvienti Suomeen katsotaan jälleenvienniksi 5 kappaleen tarkoittamalla tavalla.

2. Suomi voi automaattisesti soveltaa seuraavia joustotoimenpiteitä:

(a) tuoteryhmien välistä siirtoa 18 prosenttiin saakka sen tuoteryhmän osuudesta, johon siirto tehdään;

(b) erityisten määrärajoitusten vientivajeen siirtoa yhden vuoden osalta toiselle vuodelle 8 prosenttiin saakka kyseeseen tulevan vuoden määrärajoitusten osuudesta;

(c) erityisten määrärajoitusten vientiennakon siirtoa yhden vuoden osalta toiselle vuodelle 7 prosenttiin saakka kyseeseen tulevan vuoden määrärajoitusten osuudesta.

3. Suomi ilmoittaa Kiinalle kaikista edellä olevien kohtien mukaisista toimenpiteistä.

4. Tavaraerien vähentämisen erityisistä 1 kohdassa mainituista määrärajoituksista suorittavat Suomen asianomaiset viranomaiset.

5. Tässä pöytäkirjassa mainittujen vaatetustuotteiden alkuperäistodistus, jossa eritellään myös niiden valmistamiseen käytettyjen raaka-aineiden ja lisävarusteiden alkuperä, annetaan Kiinan taholta kaikille tämän pöytäkirjan sisältämille tuotteille tämän pöytäkirjan liitteen B mukaisesti.

Liite V PÖYTÄKlRJA Liite A

(taulukko on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.