99/1993

Annettu: 01.01.1994

Asetus Hongkongin kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1993 tehty sopimus Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen välisen tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisesta on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 103/1991

Hongkongin kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskeva sopimus

Suomen hallituksen valtuuskunta ja Hongkongin hallituksen valtuuskunta neuvottelivat keskenään Helsingissä 28-30 päivinä syyskuuta 1993 halukkuudestaan muuttaa ja jatkaa eräiden tekstiilituotteiden vientiä Hongkongista tuontia varten Suomeen koskevaa, Hongkongissa 22 päivänä toukokuuta 1991 tehtyä sopimusta, ottaen huomioon joulukuun 9 päivänä 1992 päivätyllä pöytäkirjalla jatketun kansainvälisen tekstiilisopimuksen. Sopimus saavutettiin seuraavasta:

1. Sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan edelleen yhden vuoden ajaksi alkaen tammikuun 1 päivänä 1994 alla mainituin muutoksin ja varauksin mahdollisuudella jatkaa sopimusta edelleen yhdellä vuodella, mikäli Uruguayn kierroksen neuvottelujen ja/tai Suomen EY-jäsenyysneuvottelujen kehitys sen mahdollistaisi. Lähtökohtana on, että tätä mahdollisuutta käytetään, ellei Suomen hallitus ilmoita Hongkongin hallitukselle vähintään satakaksikymmentä päivää ennen tammikuun 1 päivää 1995, ettei tätä mahdollisuutta käytetä.

2. Yllä mainittuina ajanjaksoina sopimuksen kohdassa 8 mainittu tuotteiden keskinäinen vaihdettavuus nostetaan 6 prosenttiin.

3. Yllä mainittuina ajanjaksoina sopimuksen kohdissa 10-13 mainittuja vientivaje- ja vientiennakkomääräyksiä sovelletaan mutatis mutandis.

4. Yllä mainittuina ajanjaksoina sopimuksen liitteet I ja II korvataan tämän sopimuksen liitteillä I ja II.

Tehty Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1993 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Liite I Liite II

(taulukot on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.