98/1993

Annettu: 01.01.1994

Asetus Pakistanin kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Genevessä 14 päivänä lokakuuta 1993 tehty sopimus Suomen hallituksen ja Pakistanin hallituksen välisen tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisesta on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata 1 §:ssä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 86/1986

Pakistanin kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskeva sopimus

Geneve 14 päivänä lokakuuta 1993

Arvoisa Herra Ministeri,

Viitaten aiempiin konsultaatioihimme sekä Genevessä 20 päivänä lokakuuta 1992 tehtyyn sopimukseen ja kansainväliseen tekstiilisopimukseen, erityisesti sopimuksen 4 artiklaan, minulla on kunnia ehdottaa seuraavaa:

A. Mikäli Uruguayn kierroksen sopimus tekstiilisektorin integroimisesta GATT:iin ei tule voimaan tammikuussa 1994, yllä mainitun sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan edelleen yhdellä vuodella alkaen 1 päivänä tammikuuta 1994. Tuossa yhteydessä Pakistanin hallitus rajoittaa sopimuksen liitteessä I täsmennettyjen tekstiilituotteiden viennin Suomeen tuona aikana 328 545 kg:n tasolle. Sopimuksen kohdassa 4 mainittuja joustoja sovelletaan sellaisenaan sillä muutoksella, että prosenttiluku 11 tuossa kohdassa nostetaan l5:een.

B. Siinä tapauksessa, että Uruguayn kierroksen sopimus tekstiilisektorin integroimiseksi GATT:iin ei vieläkään tulisi voimaan tammikuussa 1995, sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan edelleen yhdellä vuodella soveltaen 5 %:n kasvua verrattuna vuoden 1994 rajoitustasoon sekä soveltaen edelleen sopimuksen kohdassa 4 mainittuja joustoja yllä mainituin muutoksin.

Mikäli nämä ehdotukset ovat Pakistanin hallituksen hyväksyttävissä, pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan tämän hyväksymisen kirjeellä, missä tapauksessa tämä kirje sekä Teidän vahvistuskirjeenne muodostavat sopimuksen Suomen hallituksen ja Pakistanin hallituksen välillä.Geneve 14 päivänä lokakuuta 1993

Herra Suurlähettiläs,

minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 14 päivänä lokakuuta 1993 päivätty kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käytän hyväkseni tätä tilaisuutta vahvistaakseni, että kirjeenne vastaa aiempia konsultaatioitamme ja muodostaa yhdessä tämän kirjeen kanssa sopimuksen Pakistanin hallituksen ja Suomen hallituksen välillä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.