97/1993

Annettu: 01.01.1994

Asetus Intian kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993 tehty sopimus Suomen hallituksen ja Intian hallituksen välisen tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisesta on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 6/1987

SOPIMUS Suomen hallituksen ja Intian hallituksen välisen sopimuksen jatkamisesta muutoksin

Suomen hallituksen ja Intian hallituksen valtuuskunnat neuvottelivat keskenään lokakuun 20-22 päivinä 1993 Helsingissä Suomen hallituksen ja Intian hallituksen välisen, eräiden tekstiilituotteiden tuontia Suomeen koskevan, 28 päivänä marraskuuta 1986 allekirjoitetun sopimuksen, jota on muutettu heinäkuun 1 päivänä 1988 ja jatkettu muutoksin joulukuun 20 päivänä 1991, jatkamisesta tarkoituksenmukaisin muutoksin. Valtuuskunnat sopivat seuraavasta:

1. (A) Sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan joulukuun 31 päivään 1994 saakka. Tämän jälkeen sopimuksen kaikkien määräysten soveltamista jatketaan automaattisesti yhden lisävuoden ajan joulukuun 31 päivään 1995 saakka, ellei jompi kumpi osapuoli ilmoita toiselle osapuolelle viimeistään kuusi kuukautta ennen joulukuun 31 päivää 1994, ettei se ole halukas sopimuksen jatkamiseen. Mikäli Uruguayn kierroksen GATT-kauppaneuvottelujen tuloksena syntyvä tekstiili- ja vaatetustuotteiden kauppaa koskeva sopimus kuitenkin solmittaisiin ja se astuisi voimaan aikaisempana ajankohtana, tämä sopimus lakkaa automaattisesti olemasta voimassa Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen tulosten sovitusta soveltamispäivämäärästä lukien.

(B) Tällä sopimuksella ei ole vaikutuksia kummankaan osapuolen oikeuksiin tai velvollisuuksiin Uruguayn kierroksen ylimenokausijärjestelyn aikana.

2. Yllä mainittuina ajanjaksoina tämän sopimuksen liite I korvaa joulukuun 20 päivänä 1991 allekirjoitetun sopimuksen liitteen I. Sopimuksen kohdassa 10 mainittu tuotteiden keskinäinen vaihdettavuus nostetaan 6 prosenttiin.

3. Intian hallituksen valtuuskunta ilmaisi huolensa mahdollisuudesta, että Suomen tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuontirajoitukset lisääntyisivät seurauksena Suomen EY-liittymisneuvotteluista, ja se ilmaisi näkemyksenään, että tarkoituksenmukaisia keinoja olisi harkittava tässä suhteessa. Suomen hallituksen valtuuskunta pani merkille Intian hallituksen valtuuskunnan esittämän huolen ja näkökohdat.

Tehty Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1993 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Liite I

(taulukko on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.