92/1993

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessa tänään sopimusta Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi (jäljempänä ''sopimus'') allekirjoittaneet ovat sopineet seuraavista määräyksistä, jotka ovat sopimuksen olennainen osa:

1. Sopimuksen määräykset

Sanonnalla ''julkisyhteisö'' tarkoitetaan mitä tahansa sopimusvaltion lainsäädännön mukaan perustettua julkisluonteista oikeudellista yhteenliittymää, jossa ainoastaan tämä valtio itse, sen valtiollinen osa tai paikallisviranomainen on osakkaana.

2. Sopimuksen 7 artiklan 3 kappale

Sopimusvaltiossa vähennyksinä myönnettäviin menoihin sisältyvät ainoastaan ne menot, jotka tämän valtion sisäisen lainsäädännön mukaan ovat vähennyskelpoisia.

3. Sopimuksen 8 artikla

Sanontaa ''tulo, jonka sopimusvaltiossa oleva yritys saa laivan käyttämisestä kansainväliseen liikenteeseen'' on tulkittava OECD:n tulo- ja varallisuusveroja koskevan mallisopimuksen (1992) 8 artiklaa koskevan kommentaarin 7-14 kappaleen mukaan eikä sanonta missään tapauksessa käsitä tuloa, joka saadaan sataman, varastotilan, terminaalilaitteiden, lastaus- tai purkausvarusteiden, tai muun samankaltaisen maalla olevan omaisuuden käyttämisestä tai omistamisesta, paitsi milloin tämä tulo välittömästi liittyy yrityksen käyttämiin tällaisiin laivoihin.

4. Sopimuksen 11 artiklan 3 d) kappale

Henkilöä pidetään läheisenä toiseen henkilöön nähden, milloin henkilöllä yksin tai yhdessä yhden tai usean läheisen henkilön kanssa välittömästi tai välillisesti on yli 50 prosentin osuus toiseen henkilöön tai milloin yhdellä tai useammalla henkilöllä yksin tai yhdessä yhden tai usean läheisen henkilön kanssa välittömästi tai välillisesti on yli 50 prosentin osuus molempiin näihin henkilöihin.

5. Sopimuksen 12 artiklan 2 kappale

Sanonnan ''rojalti'' ei katsota käsittävän suorituksia, jotka saadaan hiilivetyesiintymän tutkimiseen ja ottamiseen käytettyjen porauslauttojen tai samanluonteiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden käytöstä.

6. Sopimuksen 12 artiklan 3 kappale

Teollisen, kaupallisen tai tieteellisen välineistön vuokrauksesta (leasing) saatu tulo sisältyy 12 artiklan 3 kappaleessa määriteltyyn sanontaan ''rojalti''.

7. Sopimuksen 15 artiklan 2 kappale

Sopimuksen 15 artiklan 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta vuokrattuun työntekijään. Edellä olevaa lausetta sovellettaessa pidetään sopimusvaltiossa asuvaa työntekijää vuokrattuna, milloin joku (vuokranantaja) asettaa hänet käytettäväksi työn tekemistä varten toisen henkilön (toimeksiantajan) toisessa sopimusvaltiossa olevassa liiketoiminnassa, edellyttäen, että toimeksiantaja asuu tässä toisessa valtiossa tai että hänellä on siellä kiinteä toimipaikka ja että vuokranantaja ei vastaa työn tuloksesta eikä kanna siihen liittyvää riskiä.

Ratkaistaessa kysymystä, onko työntekijää pidettävä vuokrattuna, on tehtävä kokonaisarviointi, jossa erityisesti otetaan huomioon:

a) kuuluuko työn yleinen johto ja ohjaus toimeksiantajalle,

b) tehdäänkö työ työpaikalla, joka on toimeksiantajan määräämisvallan alainen ja josta hän vastaa,

c) lasketaanko vuokranantajalle suoritettava hyvitys käytetyn ajan mukaan tai muun, hyvityksen ja työntekijän saaman palkan välisen yhteyden perusteella,

d) asettaako toimeksiantaja suurimman osan työvälineistä ja tarvikkeista käytettäväksi, ja

e) jos vuokranantaja ei yksipuolisesti määrää työntekijöiden lukumäärää ja niiden soveliaisuutta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1993 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.