90/1993

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessa tänään sopimusta Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (jäljempänä ''sopimus'') allekirjoittaneet ovat sopineet seuraavista määräyksistä, jotka ovat sopimuksen olennainen osa:

1. Sopimuksen 4 artiklan 3 kappale

Ratkaistaessa keskinäisellä sopimuksella molemmissa sopimusvaltioissa asuvan muun kuin luonnollisen henkilön kotipaikkaa on muun muassa otettava huomioon määräys, joka sisältyy tulon ja varallisuuden kaksinkertaista verotusta koskevan, vuonna 1977 hyväksytyn OECD:n mallisopimuksen 4 artiklan 3 kappaleeseen.

2. Sopimuksen 10 artiklan 3 kappale

Jos Suomi kolmannen valtion, joka on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäsen, kanssa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tekemässään sopimuksessa sopii täyden tai osittaisen veronhyvityksen myöntämisestä ilman vastavuoroisuuden edellytystä Suomessa asuvan yhtiön tässä kolmannessa valtiossa asuvalle henkilölle maksaman osingon osalta, on Suomen hallituksen ilman tarpeetonta viivytystä ilmoitettava asiasta Sveitsin liittoneuvostolle ja ryhdyttävä neuvottelemaan Sveitsin liittoneuvoston kanssa saman kohtelun myöntämiseksi Sveitsissä asuville henkilöille kuin kolmannessa valtiossa asuville henkilöille on myönnetty.

3. Sopimuksen 22 artikla

Milloin luonnollinen henkilö asuu vain osan vuodesta sopimusvaltiossa ja asuu muun osan vuodesta toisessa sopimusvaltiossa, voidaan varallisuudesta suoritettavaa veroa 22 artiklan määräysten mukaan määrätä kummassakin valtiossa tämän luonnollisen henkilön kotipaikan perusteella, mutta vero ei kummassakaan valtiossa saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta koko vuodelta varallisuudesta suoritettavan veron osaa kuin ajanjakso (täysin kalenterikuukausin ilmaistuna), jonka henkilö asuu veron määräävässä valtiossa, on kahdentoista kuukauden ajanjaksosta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1991 kahtena suomen-, saksan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.