61/1993

Annettu: 01.09.1993

Asetus Australian kanssa sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Canberrassa 6 päivänä elokuuta 1992 Suomen tasavallan ja Australian välillä sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (789/93) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 12 päivänä heinäkuuta 1993 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 26 päivänä heinäkuuta 1993, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

3 §

Australian kanssa sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 12 päivänä heinäkuuta 1993 annettu laki (789/93) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1993

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.