24/1993

Annettu: 15.04.1993

Asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen maanteitse tapahtuvasta henkilö- ja tavarakuljetuksesta tehdyn sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön esittelystä säädetään:

1 §

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Oslossa 2 päivänä maaliskuuta 1993 maanteitse tapahtuvaa henkilö- ja tavarakuljetusta koskevaan sopimukseen (SopS 38-39/72) tehty lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä helmikuuta 1993, on voimassa 11 päivästä huhtikuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1993

Alkuperäinen sopimus: 39/1972

LISÄPÖYTÄKIRJA Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä 3 päivänä toukokuuta 1971 tehtyyn sopimukseen maanteitse tapahtuvasta henkilö- ja tavarakuljetuksesta.

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset ovat tänään allekirjoittaessaan sopimusta oikeudesta harjoittaa kabotaasiliikennettä maanteitse kuorma-ajoneuvoilla sopineet, että 3 päivänä toukokuuta 1971 tehdyn Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen sopimuksen maanteitse tapahtuvasta henkilö- ja tavarakuljetuksesta 5 artiklan 2 kohta tulee siitä päivästä lähtien, jolloin sopimus oikeudesta harjoittaa kabotaasiliikennettä maanteitse kuorma-ajoneuvoilla tulee voimaan, kuulumaan seuraavasti:

''2. Kuljetuksia ei saa suorittaa toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevien paikkakuntien välillä, mikäli sopimuspuolten välillä ei ole tehty erillistä sopimusta asiasta.''

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale talletetaan Norjan ulkoasiainministeriön huostaan, joka toimittaa siitä oikeaksitodistetut jäljennökset muille sopimuspuolille.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan yhtenä tanskan-, suomen-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.