Valtiosopimukset: 1992

Valtiosopimukset numeroittain

125-103 102-81 80-61 60-41 40-20 18-1

60/1992
Asetus
Asetus Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen ja Luxemburgin välisen tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta
59/1992
Laki
Laki Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
58/1992
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Jugoslavian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä
57/1992
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muuttamisesta
Sopimus tms.
Patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjä koskevat muutokset
56/1992
Asetus
Asetus Kansainvälisen työjärjestön hyväksymän taloudellisesti tuettua opintovapaata koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Taloudellisesti tuettua opintovapaata koskeva yleissopimus (n:o 140)
55/1992
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutoksen voimaantulosta
Sopimus tms.
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva YLEISSOPIMUS
54/1992
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaantulosta
53/1992
Asetus
Asetus OECD:n neuvoston hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvontaa koskevan päätöksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
OECD:N NEUVOSTON PÄÄTÖS hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta [C(92)39/FINAL]
52/1992
Asetus
Asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen muuttamista ja jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja jatkamisesta
51/1992
Asetus
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansain- väliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteen voimaansaattamisesta
50/1992
Asetus
Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan liitteen D voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan liite D
49/1992
Asetus
Asetus lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Lemmikkieläinten suojelua koskeva EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS
48/1992
Asetus
Asetus teuraseläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Teuraseläinten suojelua koskeva EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS
47/1992
Asetus
Asetus tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Tuotantoeläinten suojelua koskeva eurooppalainen YLEISSOPIMUS
46/1992
Asetus
Asetus Venäjän federaation kanssa Vartiuksen rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle ajoneuvoliikenteelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Venäjän federaation kanssa Vartiuksen rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle ajoneuvoliikenteelle tehty sopimus
45/1992
Asetus
Asetus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
VAARALLISTEN JÄTTEIDEN MAANRAJAN YLITTÄVIEN SIIRTOJEN JA KÄSITTELYN VALVONTAA KOSKEVA BASELIN YLEISSOPIMUS
44/1992
Laki
Laki vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
43/1992
Asetus
Asetus EFTA-valtioiden ja Turkin välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Turkin välillä tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
EFTA-valtioiden ja Turkin välinen SOPIMUS
Sopimus tms.
EFTA-valtioiden ja Turkin väliseen sopimukseen liittyvä TULKINTAPÖYTÄKIRJA
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä harmonoidun järjestelmän 1-24 ryhmiin kuuluviin eräisiin tuotteisiin sovellettavasta kohtelusta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä harmonoidun järjestelmän 1-24 ryhmiin kuuluviin eräisiin tuotteisiin sovellettavasta kohtelusta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä harmonoidun järjestelmän 1-24 ryhmiin kuuluviin eräisiin tuotteisiin sovellettavasta kohtelusta
42/1992
Laki
Laki EFTA-valtioiden ja Turkin välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Turkin välillä tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
41/1992
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Pohjoismaiden välisen väestörekisteriä koskevan sopimuksen voimaantulosta Färsaarten osalta
Valtiosopimukset numeroittain

125-103 102-81 80-61 60-41 40-20 18-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.