123/1992

Annettu: 01.01.1993

Asetus EFTA-valtioiden ja Israelin välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Israelin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 17 päivänä syyskuuta 1992 EFTA-valtioiden ja Israelin välillä tehty sopimus sekä siihen liittyvä Genevessä 17 päivänä syyskuuta 1992 Suomen ja Israelin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehty pöytäkirja, joiden eräät määräykset on hyväksytty 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1570/92) ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 18 päivänä joulukuuta 1992 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Ruotsin hallituksen huostaan 21 päivänä joulukuuta 1992, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

EFTA-valtioiden ja Israelin välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Israelin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 18 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1570/92) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.