121/1992

Annettu: 06.01.1993

Asetus Romanian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1992 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian hallituksen välinen sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojelua koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1380/92) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 4 päivänä joulukuuta 1992 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tulee voimaan 6 päivänä tammikuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Romanian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 4 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1380/92) ja tämä asetus tulevat voimaan 6 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.