Valtiosopimukset: 1991

Valtiosopimukset numeroittain

115-95 94-72 71-52 51-30 29-8 7-1

71/1991
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1983 kansainvälisen kahvisopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta
70/1991
Asetus
Asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
69/1991
Asetus
Asetus Maailman postiliiton perussopimuksen neljännen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Neljäs lisäpöytäkirja Maailman postiliiton perussopimukseen
68/1991
Asetus
Asetus Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen viidennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen VIIDES LISÄPÖYTÄKIRJA
67/1991
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muuttamisesta
66/1991
Asetus
Asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja
65/1991
Laki
Laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
64/1991
Asetus
Asetus työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS (n:o 168), joka koskee työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa, 1988
63/1991
Asetus
Asetus Mongolian kansantasavallan kanssa tieteellis-teknisestä ja taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan ja Mongolian kansantasavallan välistä tieteellis-teknistä ja taloudellista yhteistyötä koskeva SOPIMUS
62/1991
Asetus
Asetus vahingonkorvausvastuuta ydinaineiden merikuljetuksen yhteydessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS vahingonkorvausvastuusta ydinaineiden merikuljetuksen yhteydessä
61/1991
Asetus
Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva YLEISSOPIMUS
60/1991
Asetus
Asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS lapsen oikeuksista
59/1991
Laki
Laki lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
58/1991
Asetus
Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välinen SOPIMUS sijoitusten edistämisestä ja molemminpuolisesta suojelusta
57/1991
Laki
Laki Neuvostoliiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
56/1991
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1986 kansainväliseen vehnäsopimukseen sisältyvien vehnän kauppaa ja elintarvikeapua koskevien yleissopimusten voimassaoloajan jatkamisesta
55/1991
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1983 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta
54/1991
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen (TIR-yleissopimus) liitteen 6 muutoksen voimaantulosta
53/1991
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tehdyn veron kantoa ja siirtoa koskevan erityisen sopimuksen voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS veron kannosta ja siirrosta
52/1991
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tehdyn erityisen sopimuksen voimaantulosta
Sopimus tms.
Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa 7 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn sopimuksen 20 artiklan mukainen SOPIMUS
Valtiosopimukset numeroittain

115-95 94-72 71-52 51-30 29-8 7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.