115/1991

Annettu: 01.01.1992

Asetus kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pariisissa 18 päivänä marraskuuta 1974 kansainvälisestä energiaohjelmasta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 13 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla (1682/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 13 päivänä joulukuuta 1991 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Belgian kuningaskunnan hallituksen huostaan 22 päivänä joulukuuta 1991, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta 13 päivänä joulukuuta 1991 annettu laki (1682/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.