107/1991

Annettu: 22.12.1991

Asetus Brasilian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brasiliassa 12 päivänä kesäkuuta 1989 tehty Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 2/74) muuttamista koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä marraskuuta 1991 annetulla lailla (1497/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 8 päivänä marraskuuta 1991 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 22 päivänä marraskuuta 1991, tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä pöytäkirjan määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Brasilian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä marraskuuta 1991 annettu laki (1497/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 22 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.