101/1991

Alkuperäinen sopimus: 46/1974

PÖYTÄKIRJA KANSAINVÄLISTÄ TEKSTIILIKAUPPAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN PITÄMISESTÄ VOIMASSA

Kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen (jatkossa "sopimus" tai "MFA") osapuolet,

toimien sopimuksen 10. artiklan 5. kohdan mukaisesti,

vahvistaen, että tekstiilikomiteaa ja tekstiilivalvontaelintä koskevat sopimusehdot pysyvät voimassa, ja

noudattaen tekstiilikomitean 31 päivänä heinäkuuta 1991 hyväksymä päätöstä;

sopivat täten seuraavaa:

1. Sopimus, mukaan lukien tekstiilikomitean 31 päivänä heinäkuuta 1986 hyväksymät johtopäätökset, muutettuna vuonna 1989 hyväksytyn kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan vuoden 1986 pöytäkirjan lisäpöytäkirjan mukaisesti, pidetään voimassa 17 kuukautta kestävän lisäajanjakson ajan 31 päivään joulukuuta 1992 saakka.

2. Tämä pöytäkirja talletetaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten pääjohtajan haltuun. Pöytäkirja on avoinna hyväksymistä varten, allekirjoituksella tai muuten, sopimuksen osapuolille, muille hallituksille, jotka hyväksyvät sopimuksen tai liittyvät siihen sopimuksen 13. artiklan määräysten mukaan sekä Euroopan Talousyhteisölle.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivästä elokuuta 1991 lukien niiden osapuolten kohdalla, jotka ovat hyväksyneet sen siihen päivään mennessä, ja sellaisen osapuolen kohdalla, joka hyväksyy sen myöhempänä ajankohtana, se tulee voimaan hyväksymispäivämäärästä. Sitä sovelletaan väliaikaisesti, ottaen huomioon osapuolten perustuslailliset ja/tai lainsäädännölliset ratifiointimenettelytavat, elokuun 1 päivästä 1991 lukien niiden osapuolten kohdalla, jotka ovat allekirjoittaneet sen edellyttäen perustuslaillisten menettelytapojen saattamista ensin päätökseen, tai ilmoittaneet tallettajalle aikomuksestaan soveltaa sitä väliaikaisesti tuosta päivämäärästä lukien, sekä muiden osapuolten osalta allekirjoituspäivämäärästä tai väliaikaisen soveltamisen ilmoittamisesta lukien.

Tehty Genevessä 31 päivänä heinäkuuta 1991 yhtenä englannin-, ranskan- ja espanjankielisenä kappaleena, joista jokainen on todistusvoimainen.

TEKSTIILIKOMITEAN HYVÄKSYMÄ PÄÄTÖS KANSAINVÄLISTÄ TEKSTIILIKAUPPAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN PITÄMISESTÄ VOIMASSA SEITSEMÄNTOISTA KUUKAUDEN AJANJAKSON 1.8.1991-31.12.1992

1. Tekstiilikomitea kokoontui 31 päivänä heinäkuuta 1991 jatkamaan kokouksessaan 31 päivänä heinäkuuta 1990 alkamaansa keskustelua kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan, vuoden 1986 pöytäkirjalla jatketun sopimuksen (MFA) tulevaisuudesta sopimuksen 10.5 artiklan säädösten mukaisesti.

2. Komitea päätti pitää vuoden 1986 pöytäkirjalla jatketun MFA-sopimuksen voimassa seitsemäntoista kuukautta kestävän lisäajanjakson ajan 1 päivästä elokuuta 1991 alkaen 31 päivään joulukuuta 1992 saakka odottaen, että Uruguayn kierroksen tulokset tulevat voimaan välittömästi tämän jälkeen.

3. Tehdessään tämän päätöksen osanottajat vahvistivat sitoumuksensa Punta del Esten julistuksen määräyksiin, jotka sisältyvät osaan I.C (uusista rajoituksista pidättäytyminen ja olemassaolevien rajoitusten purkaminen) sekä kierroksen puolivälitarkastelussa antamaansa vakuutukseen pyrkiä parantamaan kaupan tilannetta tien tasoittamiseksi tekstiili- ja vaatetussektorin integroimiseksi GATTiin. Ne vahvistivat myös tekstiilikomitean 31 päivänä heinäkuuta 1986 hyväksymät johtopäätökset.

4. Tarpeellisia laillisia toimia silmällä pitäen tekstiilikomitea valmisteli oheisen tekstin pöytäkirjaksi MFA-sopimuksen pitämiseksi voimassa seitsemäntoista kuukautta kestävän lisäajanjakson ajan. Pöytäkirja astuisi voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.