98/1991

Alkuperäinen sopimus: 97/1986

SOPIMUS Suomen liitännäisjäsenyyden jatkamisesta Euroopan avaruusjärjestössä

Suomen hallitus (jäljempänä "Suomi")

ja

Euroopan avaruusjärjestö (jäljempänä "järjestö"), joka perustettiin Pariisissa 30 päivänä toukokuuta 1975 allekirjoitettavaksi avatulla yleissopimuksella (jäljempänä "yleissopimus"), jotka

palauttavat mieleen Suomen liitännäisjäsenyydestä Euroopan avaruusjärjestössä 19 päivänä syyskuuta 1986 Helsingissä tehdyn sopimuksen; palauttavat mieleen Suomen osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön valmistavaan kaukokartoitusohjelmaan 19 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn sopimuksen;

palauttavat mieleen Suomen osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön tietoliikenneteollisuuden kilpailukyvyn kehittämistä koskevaan ohjelmaan 28 päivänä huhtikuuta 1988 tehdyn sopimuksen;

palauttavat mieleen Suomen osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön ASTP-3 ohjelmaan 28 päivänä huhtikuuta 1988 tehdyn sopimuksen;

palauttavat mieleen Suomen osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön ASTP-4 ohjelmaan 18 päivänä tammikuuta 1991 tehdyn sopimuksen;

palauttavat mieleen Suomen osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön valmistavan kaukokartoitusohjelman jatkamiseen 18 päivänä tammikuuta 1991 tehdyn sopimuksen;

palauttavat mieleen Suomen osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön POEM-1 valmistavaan ohjelmaan 18 päivänä tammikuuta 1991 tehdyn sopimuksen;

palauttavat mieleen Suomen osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön DRTM ohjelmaan 18 päivänä tammikuuta 1991 tehdyn sopimuksen;

ovat iloisia Suomen lisääntyneestä osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön ohjelmiin;

toteavat, että Suomi esittää pyynnön saada jatkaa liitännäisjäsenyyttä koskevaa sopimusta vuoden 1994 joulukuun loppuun saakka ja aikoo hakea järjestön jäsenyyttä vuoden 1995 tammikuun alusta lukien; ja jotka

toteavat, että järjestön neuvosto on hyväksynyt tämän liitännäisjäsenyyttä koskevan sopimuksen jatkamisen vuoden 1994 joulukuun loppuun saakka peruskirjan XIV.3 artiklan ja liitännäisjäsenyyttä koskevan sopimuksen 13.1 artiklan mukaisesti,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

1. Suomi ja järjestö sopivat Suomen ja Euroopan avaruusjärjestön välillä 19 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn liitännäisjäsenyyttä koskevan sopimuksen jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 1994 saakka.

2. Kaikki liitännäisjäsenyyssopimuksen ehdot ja edellytykset pysyvät voimassa seuraavin muutoksin:

1) Liitännäisjäsenyyssopimuksen 6 artikla korvataan seuraavalla:

"6 artikla

1. Suomi maksaa järjestön yleiseen tulo- ja menoarvioon vuosittain summan, joka vastaa 50 % nimellismaksuosuudesta, jonka se maksaisi järjestön jäsenvaltiona peruskirjan XIII.1 artiklan mukaisesti.

2. Suomen maksuosuuksien laskumenetelmät ja vuosimaksujen suuruus määritellään tämän sopimuksen liitteessä.

3. Järjestön voimassa olevia rahoitussääntöjä ja -ohjeita sovelletaan myös tähän sopimukseen."

2) Liitännäissopimuksen 13 artikla korvataan seuraavalla:

"13 artikla

1. Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa 31 päivänä joulukuuta 1994.

2. Kumpikin osapuoli voi sanoa irti tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti viimeistään vuotta ennen aiottua irtisanomispäivää.

3. Jos järjestö hajoitetaan ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä, tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa järjestön hajoittamispäivänä."

Tehty Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1991 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena. Allekirjoittajat voivat myös tehdä niistä ranskan-, saksan-, ja suomenkieliset käännökset, joita ei kuitenkaan katsota todistusvoimaisiksi tulkintatarkoituksiin.

LIITE

Sopimuksen 6 artiklassa mainittu Suomen nimellismaksuosuus järjestön yleisestä tulo- ja menoarviosta määritellään seuraavan kaavion mukaisesti:Suomen    Suomen kansantulo (BKT)
%-osuus = R = --------------------------------
       jäsenvaltioiden BKT + Suomen BKT

Käsitettä kansantulo samoin kuin tilastollisten tietojen käyttöä tulee tulkita järjestön rahoitussääntöjen 23 artiklan mukaisesti.

Vuosittainen maksuosuus järjestön yleiseen tulo- ja menoarvioon lasketaan seuraavasti:


CTR Suomi=
(CTR kaikki valtiot - CTR-COS) * P / 100 + R

Selityksiä:

CTR = Vuosimaksujen määrä laskentayksikkönä

CTR kaikki valtiot = Kaikkien valtioiden kokonaismaksun määrä laskentayksikköinä

CTR-COS = Yhteistyövaltioiden (esim. Kanada) kokonaismaksun määrä laskentayksikköinä

P = Todellinen maksuprosentti Suomen maksuosuuden määrittelemiseksi

ER = Kaikkien liitännäisjäsenten maksuosuuksien kokonaismäärä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.