96/1991

Annettu: 11.12.1991

Asetus Ranskan kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen alueellisen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä syyskuun 13 päivänä 1991 Ranskan kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 32-33/71) alueellisen soveltamisalan laajentamisesta kirjeenvaihdolla tehty sopimus on voimassa 1 päivästä joulukuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Ranskan kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen alueellisen soveltamisalan laajentamisesta tehty sopimus

KIRJEENVAIHTO 1. Ranskan suurlähettiläs ulkoasiainministerille

Helsinki, 11 päivänä heinäkuuta 1991

Herra Ministeri,

Maidemme edustajien välillä käytyjen neuvottelujen perusteella minulla on kunnia ehdottaa hallitukseni puolesta, että 13 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan Ranskan Polynesian, Uuden-Kaledonian sekä Wallisin ja Futunan merentakaisia territorioita ja Mayotten sekä Saint-Pierren ja Miquelonin territorioyhteisöjä.

Ranskan hallituksen ratifioinnin yhteydessä tekemiä varaumia ja selityksiä sovelletaan täten laajennetulle alueelle.

Jos Suomen hallitus voi hyväksyä tämän ehdotuksen, tämä kirje ja Teidän Suomen hallituksen puolesta annettu vastauksenne muodostavat sopimuksen hallitustemme välillä.

Tämä kirjeenvaihto tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä Teidän vastauksenne saapumispäivästä.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, Korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

KIRJEENVAIHTO 2. Ulkoasiainministeri Ranskan suurlähettiläälle

Helsinki, 13 päivänä syyskuuta 1991

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 11 päivänä heinäkuuta 1991 päivätty, seuraavansisältöinen kirjeenne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia vahvistaa, että Suomen tasavallan hallitus hyväksyy nämä ehdotukset ja että Teidän kirjeenne heinäkuun 11 päivältä 1991 ja tämä vastaus muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen. Niitä varaumia ja selityksiä, jotka Suomen hallitus on tehnyt yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä, sovelletaan tähän sopimukseen.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkean kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.