49/1991

Annettu: 11.07.1991

Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehdyn toisen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

New Yorkissa 15 päivänä joulukuuta 1989 kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 7-8/76) liittyvä kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehty toinen valinnainen pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla lailla (1008/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 8 päivänä maaliskuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 4 päivänä huhtikuuta 1991, tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän kuolemanrangaistuksen poistamisesta tehdyn toisen valinnaisen pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä maaliskuuta 1991 annettu laki (1008/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 11 päivänä heinäkuuta 1991.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.