47/1991

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Japanin kanssa vuonna 1980 tehdyn lentoliikennesopimuksen reittitaulukon muutokseen liittyvästä noottien vaihdosta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että 28 päivänä toukokuuta 1991 diplomaattisella noottien vaihdolla on sovittu Japanin kanssa 23 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn lentoliikennesopimuksen (SopS 45/81) reittitaulukon muuttamisesta.

Muutos on voimassa 28 päivästä toukokuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1991

Japanin kanssa vuonna 1980 tehdyn lentoliikennesopimuksen reittitaulukon muutokseen liittyvä noottien vaihto

NOOTTIENVAIHTO 1. Ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen Japanin Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1991

Teidän Ylhäisyytenne,

Viitaten keskusteluihin, jotka käytiin Suomen tasavallan ilmailuviranomaisten ja Japanin ilmailuviranomaisten välillä Tokiossa 24.- 25.4.1991 Suomen tasavallan ja Japanin välisen, Helsingissä 23.12.1980 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen (josta jäljempänä käytetään nimitystä "sopimus") 16 artiklan mukaisesti, minulla on kunnia ilmoittaa, että mainittujen keskustelujen seurauksena Suomen tasavallan ilmailuviranomaiset ja Japanin ilmailuviranomaiset ovat sopineet sopimuksen reittitaulukon muuttamisesta siten, kuin liitteestä ilmenee.

Näin ollen minulla on edelleen kunnia Suomen tasavallan hallituksen puolesta ehdottaa, että liitteessä esitetty uusi reittitaulukko korvaisi sopimuksen nykyisen reittitaulukon.

Mikäli edellä mainittu ehdotus sopii Japanin hallitukselle, ehdotetaan, että tämän nootin ja Teidän Ylhäisyytenne samaa tarkoittavan vastauksen katsotaan muodostavan näiden kahden hallituksen välisen sopimuksen, joka tulee voimaan Teidän Ylhäisyytenne vastauksenne päivämäärällä.

Käytän tätä tilaisuutta uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Liite Reittitaulukko

1. Japanin nimeämän lentoliikenneyrityksen tai nimeämien lentoliikenneyritysten molempiin suuntiin liikennöimät reitit:

(A) Japanissa olevat paikkakunnat - Alaskassa olevat paikkakunnat - Helsinki - kolme paikkakuntaa Euroopassa

(B) Japanissa olevat paikkakunnat - Moskova - Helsinki - kolme paikkakuntaa Euroopassa

2. Suomen nimeämän lentoliikenneyrityksen tai nimeämien lentoliikenneyritysten molempiin suuntiin liikennöimät reitit:

(A) Suomessa olevat paikkakunnat - Alaskassa olevat paikkakunnat - Tokio

(B) Suomessa olevat paikkakunnat - Moskova - Tokio

3. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen tai nimeämien lentoliikenneyritysten harjoittaman sovitun liikenteen tulee alkaa tämän sopimuspuolen alueella olevalta paikkakunnalta, mutta muita määrätyillä reiteillä olevia paikkakuntia voi nimetty lentoliikenneyritys valintansa mukaan jättää pois jollakin tai kaikilla lennoilla.

NOOTTIENVAIHTO 2. Japanin Helsingin suurlähettiläs ulkomaankauppaministeri Pertti Salolaiselle

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1991

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne tänään päivätyn nootin, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on edelleen kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne Japanin hallituksen puolesta, että Japanin hallitus hyväksyy yllä mainitun, Suomen tasavallan hallituksen ehdotuksen, sekä vahvistaa, että Teidän Ylhäisyytenne nootin ja tämän vastauksen katsotaan muodostavan näiden kahden hallituksen välisen tätä asiaa koskevan sopimuksen, joka tulee voimaan tämän vastauksen päivämäärällä.

Käytän tätä tilaisuutta uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.