45/1991

Suomen ja Namibian välinen SOPIMUS viisumipakon poistamisesta

KIRJEENVAIHTO 1. Suomen Windhoekissa oleva suurlähettiläs Namibian ulkoasiainministerille

Windhoek, 22 päivänä huhtikuuta 1991

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus, joka haluaa helpottaa matkustamista Suomen ja Namibian välillä, on valmis tekemään Namibian hallituksen kanssa sopimuksen viisumipakon poistamisesta seuraavin ehdoin:

Suomen ja Namibian välinen SOPIMUS viisumipakon poistamisesta

1 artikla

Suomen kansalaiset, joilla on voimassaoleva Suomen passi, ovat esteettömiä saapumaan Namibiaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan Namibiassa enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta viisumia.

2 artikla

Namibian kansalaiset, joilla on voimassaoleva Namibian passi, ovat esteettömiä saapumaan Suomeen minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan Suomessa enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta viisumia. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso lasketaan alkavaksi saapumisesta johonkin Pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastusten poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa Pohjoismaassa niiden kuuden kuukauden aikana, jotka edeltävät saapumista johonkin näistä maista Pohjoismaiden ulkopuolelta, otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden ajanjaksoa laskettaessa.

3 artikla

Viisumipakon poistamisen ei katsota vapauttavan tästä sopimuksesta hyötyviä henkilöitä velvollisuudesta noudattaa kummassakin valtiossa erikseen voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat maahantuloa, tilapäistä tai pysyvää oleskelua ja työntekoa.

4 artikla

Kummankin valtion viranomaiset pidättävät itsellään oikeuden kieltää ei-toivottujen henkilöiden maahantulo tai maassa oleskelu.

5 artikla

Kummankin valtion viranomaiset sitoutuvat päästämään kaikki omat kansalaisensa takaisin alueelleen ilman muodollisuuksia.

6 artikla

Kumpikin hallitus voi tilapäisesti keskeyttää edelläolevien määräysten soveltamisen joko kokonaan tai osittain sopimuksen 5 artiklaa lukuunottamatta yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Keskeyttämisestä on ilmoitettava toiselle hallitukselle viipymättä diplomaattiteitse.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991. Kumpikin hallitus voi irtisanoa sen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti ja irtisanominen tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituspäivästä.

Edellä 5 artiklassa termi "muodollisuus" viittaa Suomen ja Namibian välisiin suhteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisen ei tarvitsisi noudattaa mitään muodollisuuksia ennen pääsyään takaisin maansa alueelle. Kummallakin valtiolla on kuitenkin oikeus vaatia omilta kansalaisiltaan tiettyjen muodollisuuksien noudattamista ennen maahansa saapumista.

Mikäli Namibian hallitus hyväksyy edellä olevat määräykset, ehdotan, että tämä kirje ja Teidän Ylhäisyytenne vastaus muodostaisivat asiaa koskevan sopimuksen hallitustemme välillä.

Vastaanottakaa Teidän Ylhäisyytenne korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

KIRJEENVAIHTO 2. Namibian ulkoasiainministeri Windhoekissa olevalle Suomen suurlähettiläälle

Windhoek, 10 päivänä toukokuuta 1991

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata 22 päivänä huhtikuuta 1991 päivättyyn noottiinne n:o 1083 ja ilmoittaa Teille, että Namibian tasavallan hallitus hyväksyy siinä esitetyt ehdotukset. Minulla on lisäksi kunnia ilmoittaa Teille, että tämä vastaus ja Teidän noottinne, jonka sisältö esitetään alla, muodostavat asiaa koskevan sopimuksen hallitustemme välillä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen edellä olevan nootin teksti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaanottakaa Teidän Ylhäisyytenne korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.