42/1991

SUOMEN JA UNKARIN VÄLINEN SOPIMUS LIIKENNEVAHINKOJEN VASTAVUOROISESTA KORVAAMISESTA

Suomen Tasavalta ja Unkarin Tasavalta, jota edustaa Unkarin liikennevakuutusyhdistyksenä toimiva Hungária Biztositó,

jotka pyrkivät parantamaan molempien maiden kansalaisten oikeusturvaa Suomen ja Unkarin valtioiden alueilla tapahtuvien liikennevahinkojen yhteydessä,

joissa molemmissa maissa on lakisääteinen moottoriajoneuvojen liikennevakuutus sekä korvausjärjestelmä vakuuttamattomien tai tuntemattomaksi jääneiden moottoriajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja varten,

jotka katsovat, että maiden korvausjärjestelmät ovat yksittäisistä eroistaan huolimatta rinnastettavissa vahingonkärsineen korvausoikeuden turvaamiseksi,

ja että molempien maiden lainsäädännössä ulkomaisille vahingonkärsineille ja regressioikeuden käyttämiselle asetetut rajoitukset on vastavuoroisesti suljettu pois tällä sopimuksella,

ovat sopineet seuraavaa:

1.

1.1. Niillä molempien sopijamaiden kansalaisilla, joille aiheutuu henkilövahinkoja toisessa sopijamaassa tunnusmerkillä varustetun moottoriajoneuvon aiheuttamassa liikennevahingossa, on sama oikeus vahingonkorvaukseen kuin vahingon tapahtumamaan kansalaisilla riippumatta siitä, onko vahingon aiheuttanut vakuutettu, vakuuttamaton vai tuntemattomaksi jäänyt ajoneuvo.

Rinnastus koskee myös vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuja ajoneuvojen haltijoita, kuten julkisyhteisöjä.

1.2. Vahingon tapahtumamaan velvollisuus korvata sellaiset esinevahingot, jotka on aiheuttanut vakuuttamaton tai tuntemattomaksi jäänyt ajoneuvo, koskee kuitenkin vain toisen sopijamaan lainsäädännössä määriteltyä korvausvelvollisuutta tai rajoittuu siinä vahvistettuun enimmäissummaan.

2.

2.1. Moottoriajoneuvon käsite määräytyy vahingon tapahtumamaan lainsäädännön mukaan. (Liikennevakuutusyhdistys antaa ko. lainsäädännöstä tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

2.2. Jos moottoriajoneuvon perävaunun aiheuttamat vahingot jäävät vetoajoneuvon vakuutuksen ulkopuolelle, koska ne kuuluvat korvattaviksi perävaunulle otetusta erillisestä perävaunuvakuutuksesta, perävaunu rinnastetaan tätä sopimusta sovellettaessa moottoriajoneuvoon.

3. Tämä sopimus ei koske vahingonaiheuttajaan ja moottoriajoneuvon haltijaan kohdistuvia vahingonkorvausvaateita.

4. Tämän sopimuksen toimeenpanosta huolehtivat sopijamaissa kansallisten liikennevakuutuksen harjoittamiseen oikeuttavan toimiluvan omaavien vakuutuslaitosten keskuselimet (Suomessa Liikennevakuutusyhdistys ja Unkarissa Hungária Biztositó).

5. Keskuselimet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti yhdistysten kesken sopimuksen kohdan 1.2 soveltamiseen johtavasta tilanteesta ja siinä tapahtuvista muutoksista.

6.

6.1. Tämä sopimus tulee voimaan 1.5.1991.

6.2. Tämä sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli sanoo sen kirjallisesti irti kuuden kuukauden määräajan kuluessa ennen kalenterivuoden loppua.

Madrid, maaliskuun 15 päivänä 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.