41/1991

SOPIMUS Suomen hallituksen ja Thaimaan kuninkaallisen hallituksen välillä koskien eräiden tiettyjen tekstiilituotteiden vientiä Thaimaasta tuontia varten Suomeen

1. Tämä sopimus sisältää järjestelyt, joista on sovittu Suomen hallituksen ja Thaimaan kuninkaallisen hallituksen välillä koskien eräiden tiettyjen tekstiilituotteiden vientiä Thaimaasta tuontia varten Suomeen.

2. Näitä järjestelyjä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 1991 ja 31 päivän joulukuuta 1993 välisenä ajanjaksona.

3. Thaimaan kuninkaallisen hallituksen tulee määrätä, että kaikki liitteessä I lueteltujen tuotteiden vienti Suomeen tapahtuu Thaimaan kauppaministeriön ulkomaankauppaosaston antaman valtuutuksen nojalla. Vientivaltuutus annetaan ainoastaan kyseessä olevien tavaroiden toimitusta koskevaa kiinteää toimitussopimusta vastaan, ja se on voimassa 3 kuukautta siitä päivästä, jolloin valtuutus on annettu.

4. Vientitodistukset (lisäys A) vientivaltuutuksen alaisten tavaroiden laivausta varten antaa Thaimaan kuninkaallinen hallitus kysymyksessä olevaa vientivaltuutusta vastaan sen voimassaoloaikana. Vientitodistus on voimassa 60 päivää sen antamispäivästä. Thaimaan kuninkaallinen hallitus ei anna todistuksia Suomeen tapahtuvaa vientiä varten liitteessä I luetelluille tavaroille, ellei niitä varten ole voimassa olevaa vientivaltuutusta.

5. Thaimaan kuninkaallinen hallitus toimittaa Suomen hallitukselle neljännesvuosittain kumulatiiviselta pohjalta tilastotiedot, joista ilmenevät liitteessä I lueteltujen tavaroiden määrät, joille on annettu vientivaltuutus. Thaimaan kuninkaallinen hallitus suostuu tiedottamaan välittömästi Suomen hallitukselle, jos poikkeuksellisen suuria vientimääriä koskevia vientivaltuutusanomuksia on tehty, tai jos vientivaltuutusanomusten havaitaan tavanomaista enemmän keskittyneen määrättyihin tuotteisiin.

6. Suomen hallitus sallii liitteessä I lueteltujen, thaimaalaista alkuperää olevien tekstiilituotteiden tuonnin, milloin tuonti täyttää kaikki normaalit maahantuontiehdot, ja sitä seuraa Thaimaan kauppaministeriön ulkomaankauppaosaston vientitodistus. Suomen hallitus toimittaa Thaimaalle neljännesvuosittain kumulatiiviselta pohjalta tilastot Thaimaasta liitteessä I mainittujen tavaroiden tuonnista.

7. Suomen hallitus ja Thaimaan kuninkaallinen hallitus sopivat neuvottelevansa keskenään kummankin osapuolen pyynnöstä kaikista näiden järjestelyjen toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä.

8. Mikäli Suomen hallitus katsoo, että liitteessä I mainittujen tuotteiden tuonti Thaimaasta markkinahäiriön tai sen uhan takia estää maiden välisen kaupan häiriötöntä kehitystä, Suomen hallitus voi pyytää neuvotteluja Thaimaan kuninkaalliselta hallitukselta, tarkoituksena lievittää tai välttää tällaista markkinahäiriötä. Pyynnön esittäessään Suomen hallitus toimittaa Thaimaan kuninkaalliselle hallitukselle ne käytettävissä olevat tiedot, jotka Suomen hallituksen mukaan osoittavat markkinahäiriön tai sen uhan olemassaolon sekä Thaimaan viennin syy-yhteyden tähän häiriöön. Thaimaan kuninkaallinen hallitus on valmis neuvottelemaan Suomen hallituksen kanssa kolmenkymmenen päivän kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottamisesta. Molemmat hallitukset pyrkivät kaikin tavoin saavuttamaan sopimuksen asiaa koskevasta keskinäisesti hyväksyttävästä ratkaisusta yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta. Ellei keskinäisesti hyväksyttävään ratkaisuun näiden neuvottelujen aikana päästä, Suomen hallitus voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin korjatakseen tilanteen näiden järjestelyjen voimassaolon ajaksi kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen, GATT:in tai muun monenkeskisen järjestelyn mukaisesti riippuen siitä, mitä näistä tämän sopimuksen voimassaoloaikana voidaan soveltaa tekstiili- ja vaatetussektoriin.

9. Tämän sopimuksen liite ja lisäys muodostavat sen olennaisen osan.

10. Tämä sopimus korvaa 1 päivän tammikuuta 1987 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana sovelletun sopimuksen.

Tehty Genevessä 13 päivänä maaliskuuta 1991 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Liite I


HS
62.12.10.00   Rintaliivit, valmiit
62.05.20.00   Miesten ja poikien paidat, puuvillaa tai
62.05.30.00   tekokuitua

(Sopimuksen lisäys A on nähtävänä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.