38/1991

Annettu: 11.05.1991

Asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tukholmassa 11 päivänä huhtikuuta 1991 noottienvaihdolla tehty sopimus automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen (SopS 59/79) muuttamisesta, tulee voimaan 11 päivänä toukokuuta 1991, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 59/1979

Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Tukholmassa oleva suurlähettiläs Ruotsin ulkoasiainministerille

Tukholmassa 11 päivänä huhtikuuta 1991

Herra Ulkoasiainministeri,

Viitaten 14 päivänä helmikuuta 1979 Suomen Tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä tehtyyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevaan sopimukseen on minulla kunnia Suomen hallituksen puolesta ehdottaa, että sopimuksen 3 artiklan a, b ja c kohdat muutetaan kuulumaan seuraavasti:

a) jokaisella aluksella saa olla enintään 75 peliautomaattia,

b) pelaajien panoksen arvo saa olla enintään viisi Suomen markkaa tai viisi Ruotsin kruunua,

c) pelivoitto ei saa ylittää sadan Suomen markan tai sadan Ruotsin kruunun arvoa.

Jos Ruotsin hallitus hyväksyy tämän ehdotuksen, on minulla kunnia edelleen ehdottaa, että tämä kirjelmä ja Teidän vastauksenne siihen muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua teidän vastauksenne antamisesta.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Ruotsin ulkoasiainministeri Suomen Tukholmassa olevalle suurlähettiläälle

Tukholmassa 11 päivänä huhtikuuta 1991

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty vastaavansisältöinen kirjelmänne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus on hyväksynyt edellä mainitun ehdotuksen.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.