35/1991

Annettu: 26.04.1991

Asetus NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lusakassa 31 päivänä tammikuuta 1990 tehty NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla lailla (695/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 22 päivänä maaliskuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Tanskan ulkoasiainministeriön huostaan 27 päivänä maaliskuuta 1991, tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 22 päivänä maaliskuuta 1991 annettu laki (695/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 26 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.