31/1991

Annettu: 1.5.1991

Asetus Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1988 Suomen tasavallan ja Helleenien tasavallan välillä sosiaaliturvasta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (668/91) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 9 päivänä kesäkuuta 1989 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1991, tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali-ja terveysministeriö.

3 §

Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 9 päivänä kesäkuuta 1989 annettu laki (668/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.