29/1991

Annettu: 19.04.1991

Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutoksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 19 päivänä lokakuuta 1989 vuoden 1972 kansainväliseen yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä (SopS 30/77) liittyviin sääntöihin tehty muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä huhtikuuta 1990, tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 30/1977

Vuoden 1989 muutokset KANSAINVÄLISIIN SÄÄNTÖIHIN yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 1972

10 sääntö

Reittijakojärjestelmät

- - - - - - - - - - - - - -

d) 1) Aluksen ei tule käyttää rannikkoliikennevyöhykettä, jos se voi turvallisesti käyttää läheisen reittijakojärjestelmän asianmukaista liikennekaistaa. Kuitenkin alle 20 metrin pituiset alukset, purjealukset ja kalastusalukset saavat käyttää rannikkoliikennevyöhykettä.

2) Sen estämättä, mitä d) 1) - alakohdassa on määrätty, alus saa käyttää rannikkoliikennevyöhykettä ollessaan matkalla satamaan, avomerilaitteen tai -rakennelman luo, luotsiasemalle tai mihin muuhun paikkaan tahansa rannikkoliikennevyöhykkeen sisällä tai sieltä pois, tai välttyäkseen uhkaavalta vaaralta.

- - - - - - - - - - - - - -

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.