28/1991

Annettu: 19.04.1991

Asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pariisissa 29 päivänä toukokuuta 1990 tehty Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamista koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 17 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla (660/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 17 päivänä tammikuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu 28 päivänä tammikuuta 1991 Ranskan hallituksen huostaan, tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin perustamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 17 päivänä tammikuuta 1991 annettu laki (660/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 19 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.