26/1991

Päättöpöytäkirja

Allekirjoittaessaan Suomen ja Luxemburgin välisen sopimuksen sosiaaliturvasta ovat sopimusvaltiot sopineet seuraavista määräyksistä, jotka katsotaan sopimuksen erottamattomaksi osaksi:

I Sopimuksen 2 artiklaan:

1. Sopimusta ei sovelleta Suomen lainsäädäntöön eläkkeensaajien asumistuesta.

2. Sopimusta ei sovelleta Luxemburgin lainsäädäntöön, joka koskee virkamiesten tai vastaavien henkilöiden erityisjärjestelmiä.

II Sopimuksen 5 artiklaan:

Näitä määräyksiä ei sovelleta Suomen lainsäädäntöön, joka koskee osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä.

III Sopimuksen 7 artiklaan:

Suomen osalta näitä määräyksiä sovelletaan yrittäjiin vain kun he asuvat Suomessa ja vain siltä osin kun he harjoittavat siellä yritystoimintaansa.

IV Sopimuksen 7--9 artiklaan:

1. Jos näiden määräysten mukaan henkilöön sovelletaan Luxemburgin lainsäädäntöä siellä tekemänsä työn perusteella, Suomen lainsäädännön mukaista tähän työskentelyyn kohdistuvaa vakuuttamis- ja maksuvelvollisuutta, ei ole silloinkaan, kun henkilö asuu Suomessa.

2. Työntekijä, joka näiden artiklojen määräysten mukaan kuuluu Suomen lainsäädännön piiriin ja hänen mukanaan seuraavat perheenjäsenensä, katsotaan asuviksi Suomessa, jolleivät perheenjäsenet kuulu Luxemburgin lainsäädännön piiriin.

V Sopimuksen 13 artiklaan:

Tätä määräystä sovelletaan vain 24 kuukauden ajan siinä tarkoitettujen henkilöiden oleskellessa Luxemburgissa. Sen jälkeen sairaanhoitoetuuksien antaminen edellyttää sopimista vakuutuksen jatkamisesta työntekijöiden kansallisen sairausvakuutuskassan kanssa.

VI Sopimuksen 15 artiklaan:

Luxemburgissa asuvaan Suomen lainsäädännön mukaista eläkettä saavaan henkilöön sovelletaan 2 kappaleen määräystä sillä edellytyksellä, että hän sopii vakuutuksen jatkamisesta työntekijöiden kansallisen sairausvakuutuskassan kanssa. Vakuutusmaksut määrätään niiden sääntöjen mukaan, joita sovelletaan Luxemburgin lainsäädännön mukaista eläkettä saaviin henkilöihin.

VII Sopimuksen 37 artiklaan:

1. Laskettaessa Suomen lainsäädännön mukaista korotusta eläkkeen tai korvauksen viivästymisajalta, hakemus katsotaan silloin jätetyksi, kun se on saapunut tarpeellisine liitteineen asianomaiselle suomalaiselle vakuutuslaitokselle.

2. Suomen osalta 2 kappaleen määräyksiä sovelletaan edellyttäen että kysymyksessä oleva henkilö kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisen hakemuksen jättöpäivästä jättää Suomen lainsäädännön mukaisen hakemuksen.

Tämä päättöpöytäkirja tulee voimaan samana ajankohtana kuin sopimus ja on voimassa saman ajan.

Tehty Luxemburgissa 15 päivänä syyskuuta 1988 kahtena suomen- ja ranskankielisenä kappaleena, jotka kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.