26/1991

Annettu: 1.4.1991

Asetus Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Luxemburgissa 15 päivänä syyskuuta 1988 Suomen tasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan välillä sosiaaliturvasta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (575/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 9 päivänä kesäkuuta 1989, ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 24 päivänä tammikuuta 1991, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

3 §

Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 9 päivänä kesäkuuta 1989 annettu laki (575/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.