24/1991

Annettu: 29.3.1991

Asetus Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja niiden vastavuoroista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1990 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja niiden vastavuoroista suojelua koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 11 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla (563/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 11 päivänä tammikuuta 1991 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä helmikuuta 1991, tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja niiden vastavuoroista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 11 päivänä tammikuuta 1991 annettu laki (563/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.