21/1991

Alkuperäinen sopimus: 66/1988

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistukset

Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan osapuolten toinen kokous päättää pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti tehtyjen arviointien perusteella tarkistaa ja vähentää pöytäkirjan liitteessä A lueteltujen valvottavien aineiden tuotantoa ja kulutusta seuraavasti ja toteaa, että

a) Viittaukset 2 artiklassa "tähän artiklaan" ja kaikkialla pöytäkirjassa viittaukset "2 artiklaan" katsotaan tarkoittavan viittauksia 2, 2A ja 2B artiklaan,

b) viittaukset kaikkialla pöytäkirjassa "2 artiklan 1--4 kappaleeseen" katsotaan tarkoittavan viittauksia 2A ja 2B artiklaan, sekä

c) viittaukset pöytäkirjan 2 artiklan 5 kappaleessa "1, 3 ja 4 kappaleeseen" tarkoittavat viittausta 2A artiklaan.

A. 2A artikla: CFC:t

Pöytäkirjan 2 artiklan 1 kappaleesta tulee 2A artiklan 1 kappale, jonka otsikoksi tulee "2A artikla: CFC:t". 2 artiklan 3 ja 4 kappaleet korvataan seuraavilla kappaleilla, jotka numeroidaan 2A artiklan 2--6 kappaleiksi:

2. Jokaisen osapuolen on varmistettava, että liitteessä A lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ja tuotanto eivät 1 päivän heinäkuuta 1991 ja 31 päivän joulukuuta 1992 välisenä ajanjaksona ylitä 150 % näiden aineiden vuoden 1986 arvioidusta tuotannosta ja kulutuksesta. Tammikuun 1 päivästä 1993 lukien näiden valvottavien aineiden kahdentoista kuukauden valvontajakso alkaa kunakin vuonna 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

3. Jokaisen osapuolen on varmistettava, että kahdentoista kuukauden jaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1995 ja jokaisena sitä seuraavana kahdentoista kuukauden jaksona, liitteessä A lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ei vuodessa ylitä 50 % vuoden 1986 arvioidusta kulutuksesta. Samoina ajanjaksoina on jokaisen osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä vuodessa ylitä 50 % valmistuksen arvioidusta määrästä vuonna 1986. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivien sopimuspuolten valmistuksen arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä.

4. Jokaisen osapuolen on varmistettava, että kahdentoista kuukauden jaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1997 ja jokaisena sitä seuraavana kahdentoista kuukauden jaksona, liitteessä A lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ei vuodessa ylitä 15 % vuoden 1986 arvioidusta kulutuksesta. Samoina ajanjaksoina on jokaisen osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä vuodessa ylitä 15 % vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivien sopimuspuolten valmistuksen arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä.

5. Jokaisen osapuolen on varmistettava, että kahdentoista kuukauden jaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 ja jokaisena sitä seuraavana kahdentoista kuukauden jaksona, liitteessä A lueteltujen I ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ei ylitä nollaa. Samoina ajanjaksoina on jokaisen osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä ylitä nollaa. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivien sopimuspuolten valmistuksen arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 15 prosentilla vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä.

6. Vuonna 1992 osapuolet tarkistavat tilanteen tavoitteenaan vähentämisaikataulun tiukentaminen.

B. 2B artikla: Halonit

Pöytäkirjan 2 artiklan 2 kappale korvataan seuraavilla kappaleilla, jotka numeroidaan 2B artiklan 1--4 kappaleiksi:

2B artikla: Halonit

1. Jokaisen osapuolen on varmistettava, että kahdentoista kuukauden jaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1992 ja jokaisena sitä seuraavana kahdentoista kuukauden jaksona, liitteessä A lueteltujen II ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ei ylitä vuoden 1986 arvioitua kulutusta. Samoina ajanjaksoina on jokaisen osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä vuodessa ylitä vuoden 1986 valmistuksen arvioitua määrää. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivien sopimuspuolten valmistuksen arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä.

2. Jokaisen osapuolen on varmistettava, että kahdentoista kuukauden jaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1995 ja jokaisena sitä seuraavana kahdentoista kuukauden jaksona, liitteessä A lueteltujen II ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ei vuodessa ylitä 50 % vuoden 1986 arvioidusta kulutuksesta. Samoina ajanjaksoina on jokaisen osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineista, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä ylitä 50 % vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivien sopimuspuolten valmistuksen arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 10 prosentilla vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä. Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan, elleivät osapuolet päätä, että tuotanto tai kulutus on sallittua vain siinä määrin kuin se on tarpeellista sellaisten elintärkeiden toimintojen toteuttamiseksi joille ei ole tyydyttävää vaihtoehtoa.

3. Jokaisen osapuolen on varmistettava, ettei kahdentoista kuukauden jaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 ja jokaisena sitä seuraavana kahdentoista kuukauden jaksona, liitteessä A lueteltujen II ryhmän valvottavien aineiden arvioitu kulutus ylitä nollaa. Samoina ajanjaksoina on jokaisen osapuolen, joka tuottaa yhtä tai useampaa näistä aineistä, varmistettava, ettei aineiden tuotannon arvioitu määrä ylitä nollaa. Kotimaisten perustarpeiden tyydyttämiseksi 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivien sopimuspuolten valmistuksen arvioitu määrä voi kuitenkin ylittää tämän enimmäismäärän enintään 15 prosentilla vuoden 1986 valmistuksen arvioidusta määrästä. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan, elleivät osapuolet päätä, että tuotanto on sallittua vain siinä määrin kuin se sellaisten elintärkeiden toimintojen toteuttamiseksi on tarpeen, joille ei ole tyydyttävää vaihtoehtoa.

4. Tammikuun 1 päivään 1993 mennessä osapuolten on määriteltävä, mitkä ovat tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuja elintärkeitä toimintoja, mikäli niitä on. Päätös tarkistetaan osapuolten seuraavassa kokouksessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.