17/1991

Annettu: 01.04.1991

Asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 26 päivänä kesäkuuta 1987 tehty eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi, jonka eräät määräykset on hyväksytty 14 päivänä joulukuuta 1990 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (463/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 14 päivänä joulukuuta 1990 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 20 päivänä joulukuuta 1990, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 15 artiklassa tarkoitettu viranomainen on Suomessa oikeusministeriö.

3 §

Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki (463/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.