16/1991

Annettu: 01.04.1991

Laki kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Strasbourgissa 26 päivänä kesäkuuta 1987 kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitulla yleissopimuksella perustetulla eurooppalaisella komitealla on tehtävänsä suorittamiseksi oikeus:

1) tulla Suomeen;

2) käydä kaikissa sellaisissa laitoksissa ja paikoissa, joissa pidetään henkilöitä, jotka ovat menettäneet vapautensa viranomaisen toimesta; sekä

3) saada tieto tehtävänsä kannalta tarpeellisista yleisistä asiakirjoista.

3 §

Vapautensa menettäneiden henkilöiden hoidosta vastaavien viranomaisten tulee avustaa komiteaa sen tehtävien suorittamisessa.

4 §

Mikäli 3 §:ssä mainittu viranomainen katsoo, että komitean käynti jossakin laitoksessa tai paikassa taikka käynnin aiottu ajankohta tai muu komitean aikoma toimenpide olisi vaaraksi maanpuolustukselle, yleiselle turvallisuudelle, henkilön terveydelle, laitoksessa tai paikassa vallitsevan vakavan järjestyshäiriön poistamiselle tai vakavan rikoksen selvittämiseen liittyvälle kiireelliselle kuulustelulle, on sen välittömästi ilmoitettava asiasta valtioneuvostolle.

Valtioneuvoston on 1 momentissa mainitussa tapauksessa kiireellisesti päätettävä siitä, sallitaanko komitean jatkaa työtään aikomallaan tavalla, vai ilmoitetaanko komitealle yleissopimuksen 9 artiklan mukaisesti Suomen hallituksen vastustavan käyntiä tai jotakin siihen liittyvää toimenpidettä.

5 §

Oikeusministeriö vastaa yhteistyöstä Suomen hallituksen ja komitean välillä sekä komitean käyntien yleisestä järjestelystä Suomessa.

6 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.