14/1991

Annettu: 01.03.1991

Asetus Sveitsin kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Bernissä 28 päivänä joulukuuta 1990 noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston välisen kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen (SopS 36-37/81) muuttamisesta on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Alkuperäinen sopimus: 37/1981

Sveitsin kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Bernissä oleva suurlähetystö Sveitsin valaliiton ulkoasiainministeriölle

Suomen suurlähetystö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Sveitsin valaliiton ulkoasiainministeriölle ja viittaa kunnioittaen Bernissä toukokuussa 1989 pidetyn Suomen ja Sveitsin välisen sekakomission kokouksen aikana käytyihin keskusteluihin Suomen ja Sveitsin välillä 16 päivänä tammikuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä maantieliikennekuljetuksia koskevaan sopimukseen toivottavasta muutoksesta, jolla sopimuksen 4 artiklaan lisättäisiin uusi 3 kappale.

Suurlähetystöllä on kunnia ehdottaa, että mainitun sopimuksen 4 artiklaan lisätään uusi 3 kappale, joka kuuluu seuraavasti:

"3. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset voivat sopia, että molemmat osapuolet vastavuoroisesti luopuvat väliaikaisesti käyttämästä oikeuttaan tämän artiklan 1 kappaleessa määrätyn lupamenettelyn soveltamiseen."

Mikäli Sveitsin liittoneuvosto hyväksyy tämän ehdotuksen, suurlähetystöllä on kunnia ehdottaa, että tämä nootti ja asianomaisen ministeriön vastaus siihen muodostavat Suomen hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Suomen suurlähetystö käyttää tätä tilaisuutta uudistaakseen Sveitsin valaliiton ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Bernissä 21 päivänä joulukuuta 1999

NOOTTIENVAIHTO 2. Sveitsin valaliiton ulkoasiainministeriö Suomen Bernissä olevalle suurlähetystölle

Valaliiton ulkoasiainministeriö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Suomen suurlähetystölle ja ilmoittaa vastaanottaneensa Suurlähetystön 21 päivänä joulukuuta 1990 päivätyn nootin, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkoasiainministeriöllä on kunnia ilmoittaa Suurlähetystölle, että Sveitsin liittoneuvosto hyväksyy edellä olevan ehdotuksen ja suostuu siihen, että Suurlähetystön nootti yhdessä tämän vastausnootin kanssa muodostavat Sveitsin liittoneuvoston ja Suomen hallituksen välisen sopimuksen, joka on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1991.

Ministeriö käyttää tätä tilaisuutta uudistaakseen Suomen suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Bernissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.