9/1991

Alkuperäinen sopimus: 99/1986

Sopimus Kiinan Kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamisesta

KIRJEENVAIHTO 1. Suomen Pekingissä olevan suurlähetystön nootti Kiinan Kansantasavallan viranomaisille

Peking, 29 päivänä marraskuuta 1990

Hyvä Herra Li,

Viitaten Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan viranomaisten aiempiin neuvotteluihin, samoin kuin 1 päivänä elokuuta 1986 allekirjoitetun kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan pöytäkirjan liitteenä olevien johtopäätösten 12. kohtaan, minulla on kunnia ehdottaa, että Suomen ja Kiinan Kansantasavallan välillä 19 päivänä marraskuuta 1986 allekirjoitettua tekstiilituotteiden kauppaa koskevaa sopimusta, jota on täydennetty 20 päivänä toukokuuta 1988 sekä 20 päivänä huhtikuuta 1989, jatkettaisiin 1 päivän tammikuuta 1991 ja 31 päivän joulukuuta 1991 väliseksi ajaksi.

Tarkistetut liitteet I-III seuraavat tämän mukana. Sopimuksen liitteessä I luetteloidut tariffiluokitusluvut vastaavat harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää (Harmonized System). Tavarankuvauksissa tai tuotekatteissa ei tapahdu muutoksia.

Ehdotan edelleen, että sopimuspuolet sopivat neuvottelevansa keskenään tarpeesta tehdä lisäyksiä tähän sopimukseen kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan pöytäkirjan umpeuduttua 31 päivänä heinäkuuta 1991.

Ehdotan, että tämä kirje, sekä Teidän ystävällinen vastauksenne, jossa ilmaisette hyväksyvänne kirjeen sisällön, muodostavat Suomen ja Kiinan Kansantasavallan välisen sopimuksen.

Vastaanottakaa, Hyvä Herra Li, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

(Sopimuksen liitteet II ja III ovat nähtävissä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä.)

KIRJEENVAIHTO 2. Kiinan Kansantasavallan viranomaisten nootti Suomen Pekingissä olevalle suurlähetystölle

Peking 29 päivänä marraskuuta 1990

Hyvä Herra Mansala,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teiltä 29 marraskuuta 1990 päivätty kirje, jonka sisältö on seuraava:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahvistan täten, että kirjeenne sisältö vastaa neuvottelujamme, ja että kirjeenne sekä tämä kirje muodostavat sopimuksen Kiinan Kansantasavallan ja Suomen Tasavallan välillä.

Vastaanottakaa, Hyvä Herra Mansala, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

KIRJEENVAIHTO

Peking, 29 päivänä marraskuuta 1990

Hyvä Herra Li,

Viitaten Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan väliseen tekstiilituotteiden kauppaa koskevaan sopimukseen vuodelle 1991, joka allekirjoitettiin Pekingissä 29 päivänä marraskuuta 1990, minulla on kunnia vahvistaa, että 31 päivänä toukokuuta 1984 sovitut järjestelyt, jotka koskevat perinteisten kiinalaisten käsintehtyjen tekstiilituotteiden tuontia Suomeen, jotka tuotteet eivät ole minkäänlaisten määrällisten rajoitusten alaisia, ovat voimassa sopimuksessa mainitun määräajan.

KIRJEENVAIHTO

Peking 29 päivänä marraskuuta 1990

Hyvä Herra Mansala,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teiltä 29 marraskuuta 1990 päivätty kirjeenne, jonka sisältö on alla toistettuna:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni vahvistaakseni, että kirjeessänne esitetään asianmukaisesti osapuolten kesken sovittu järjestely.

Liite I

(Tullitariffitaulukko, katso painettu sopimus.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.