15/1990

Annettu: 01.06.1990

Asetus Kansainvälistä jälleenrakennuspankkia koskevaan sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kansainvälisen jälleenrakennuspankin hallintoneuvoston 30 päivänä kesäkuuta 1987 jälleenrakennuspankkia koskevan sopimuksen (SopS 3/48) VIII artiklaan tekemä muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä joulukuuta 1987, on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1990

Alkuperäinen sopimus: 3/1948

MUUTOS Kansainvälistä jälleenrakennuspankkia koskevaan sopimukseen

Nykyinen 8 artiklan a) kohta korvataan seuraavalla:

8 artikla

a) Kaikki tämän sopimuksen muutosehdotukset, on ne sitten tehnyt jäsen, hallintoneuvoston jäsen tai johtokunta, on jätettävä hallintoneuvoston puheenjohtajalle, joka esittää ne neuvostolle. Jos neuvosto hyväksyy ehdotetun muutoksen, pankin on kiertokirjeellä tai sähkeellä tiedusteltava kaikilta jäseniltä hyväksyvätkö ne ehdotetun muutoksen. Jos kolme viidesosaa jäsenistä, jotka edustavat kahdeksaakymmentäviittä prosenttia kaikista äänistä, on hyväksynyt ehdotetun muutoksen, pankin on muodollisesti ilmoitettava siitä kaikille jäsenille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.