97/1989

Alkuperäinen sopimus: 67/1973

Annettu: 01.01.1990

Asetus Espanjan ja Portugalin Euroopan talousyhteisöön liittymisestä johtuvan Suomen ja Euroopan talousyhteisön väliseen vapaakauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan sekä Suomen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen vapaakauppasopimukseen tehdyn toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan talousyhteisöön liittymisestä johtuvan Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen vapaakauppasopimukseen (SopS 66-67/73) Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1989 tehty kolmas lisäpöytäkirja sekä Suomen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen vapaakauppasopimukseen (SopS 65/74) Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1989 tehty toinen lisäpöytäkirja, joiden pöytäkirjojen eräät määräykset on hyväksytty 17 päivänä marraskuuta 1989 annetulla lailla (1297/89) ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 17 päivänä marraskuuta 1989 ja joiden hyväksymistä koskevat ilmoitukset on vaihdettu 17 päivänä marraskuuta 1989 tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Espanjan ja Portugalin Euroopan talousyhteisöön liittymisestä johtuvan Suomen ja Euroopan talousyhteisön väliseen vapaakauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan sekä Suomen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen vapaakauppasopimukseen tehdyn toisen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 17 päivänä marraskuuta 1989 annettu laki (1297/89) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Alkuperäinen sopimus: 65/1974

Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan yhteisöihin liittymisestä johtuva KOLMAS LISÄPÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön väliseen sopimukseen

Suomen tasavalta toisaalta ja

Euroopan talousyhteisö toisaalta,

ottaen huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä 5 päivänä lokakuuta 1973 Brysselissä allekirjoitetun sopimuksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä sopimus, sekä Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan yhteisöihin liittymisen johdosta tähän sopimukseen tehdyn, 14 päivänä heinäkuuta 1986 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan,

ottaen huomioon, että Espanjasta tuotujen, sopimuksen tarkoittamien tuotteiden tullien kokonaan perimättä jättäminen Suomessa helpottaisi näiden kahden maan välistä kauppaa,

ottaen huomioon, että lisäpöytäkirjassa ei ole määräyksiä Espanjasta tuotavien tuotteiden tullien perimättä jättämisestä Suomessa,

ottaen huomioon, että lisätoimenpiteitä ei ole tarpeellista suorittaa Suomen ja Portugalin välisessä kaupassa, koska Portugalista Suomeen tuotavilta, tämän sopimuksen tarkoittamilta tuotteilta tullit oli jo poistettu ennen tämän maan liittymistä yhteisöön,

ovat päättäneet määrätä sopimuksen tarkoittamien, Espanjasta Suomeen tuotavien tuotteiden tullien kokonaan perimättä jättämisestä ja

tehdä tämän pöytäkirjan:

1 artikla

Sopimuksen lisäpöytäkirjan artiklan 3 ja artiklan 5.3 mukaisten tullien periminen Espanjasta tuotavilta tuotteilta jätetään Suomessa kokonaan suorittamatta.

2 artikla

Tämä pöytäkirja on sopimuksen erottamaton osa.

3 artikla

Sopimusosapuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti. Pöytäkirja tulee voimaan sopimuspuolten toisilleen tekemien, hyväksymismenettelyn loppuunsaattamista koskevien ilmoitusten antamispäivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

4 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena suomen, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, saksan ja tanskan kielellä, ja jokainen näistä teksteistä on yhtä todistusvoimainen.

Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan yhteisöihin liittymisestä johtuva TOINEN LISÄPÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen

Suomen tasavalta toisaalta

ja

Alankomaiden kuningaskunta,

Belgian kuningaskunta,

Espanjan kuningaskunta,

Irlanti,

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdisty

nyt kuningaskunta,

Italian tasavalta,

Kreikan tasavalta,

Luxemburgin suuriruhtinaskunta,

Portugalin tasavalta,

Ranskan tasavalta,

Saksan liittotasavalta,

Tanskan kuningaskunta,

jotka ovat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön

jäsenvaltiot,

ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisö,

toisaalta,

ottaen huomioon Suomen tasavallan ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä 5 päivänä lokakuuta 1973 Brysselissä allekirjoitetun sopimuksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä sopimus, sekä Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan yhteisöihin liittymisen johdosta tähän sopimukseen tehdyn, 14 päivänä heinäkuuta 1986 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan,

ottaen huomioon, että Espanjasta tuotujen, sopimuksen tarkoittamien tuotteiden tullien kokonaan perimättä jättäminen Suomessa helpottaisi näiden kahden maan välistä kauppaa,

ottaen huomioon, että sopimuksen lisäpöytäkirjassa ei ole määräyksiä Espanjasta tuotavien tuotteiden tullien perimättä jättämisestä Suomessa,

ottaen huomioon, että lisätoimenpiteitä ei kuitenkaan ole tarpeellista suorittaa Suomen ja Portugalin välisessä kaupassa, koska Portugalista Suomeen tuotavilta, tämän sopimuksen tarkoittamilta tuotteilta tullit oli jo poistettu ennen tämän maan liittymistä yhteisöön,

ovat päättäneet määrätä sopimuksen tarkoittamien, Espanjasta Suomeen tuotavien tuotteiden tullien kokonaan perimättä jättämisestä ja

tehdä tämän pöytäkirjan:

1 artikla

Sopimuksen lisäpöytäkirjan 3 artiklan mukaisten tullien periminen Espanjasta tuotavilta tuotteilta jätetään Suomessa kokonaan suorittamatta.

2 artikla

Tämä pöytäkirja on sopimuksen erottamaton osa.

3 artikla

Sopimusosapuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti. Pöytäkirja tulee voimaan sopimuspuolten toisilleen tekemien, hyväksymismenettelyn loppuunsaattamista koskevien ilmoitusten antamispäivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

4 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena suomen, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, saksan ja tanskan kielellä, ja jokainen näistä teksteistä on yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.