33/1989

Alkuperäinen sopimus: 29/1986

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteiden muutosten voimaantulosta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 29/86) liitteisiin II ja III Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 1987 tehdyt muutokset ovat voimassa 12 päivästä maaliskuuta 1988.

Lisäksi ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Suomi on tehnyt yleissopimuksen 17 artiklan mukaisesti seuraavan varauman:

Suomi ei sovella yleissopimusta sen liitteisiin II ja III lisättyihin seuraaviin lajeihin:

Liitteeseen II lisätyt lajit:

 - Aeshna viridis     kievanakorento
 - Leucorrhinia
  albifrons       sirolampikorento
 - Leucorrhinia caudalis lummelampikorento
 - Leucorrhinia
  pectoralis       täplälampikorento
 - Dytiscus latissimus  jättisukeltaja
 - Graphoderus
  bilineatus       iso lampisukeltaja
 - Euphydryas aurinia   punakeltaverkkoperhonen
 - Lopinga achine     kirjopapurikko
 - Hypodryas maturna   kirjoverkkoperhonen

Liitteeseen III lisätyt lajit:

 - Lampetra planeri    pikkunahkiainen
 - Abramis ballerus    sulkava
 - Cottus poecilopus   kirjoeväsimppu
 - Myoxocephalus
  quadricornis      härkäsimppu
 - Potamoschistus microps liejutokko
 - Potamoschistus
  minutus        hietatokko

Liitteet ovat nähtävinä ja saatavissa ympäristöministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.