56/1988

Annettu: 4.12.1988

Asetus Ruotsin kanssa Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1988 Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä näiden maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 4 päivänä marraskuuta 1988 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 4 päivänä marraskuuta 1988, tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen täytäntöönpanosta huolehtivat maanmittaushallitus ja rajavartiolaitos.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 1988

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1988

Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välinen SOPIMUS näiden maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta

1 artikla

Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välisellä valtakunnanrajalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa rajaa, joka on vahvistettu 14 päivänä kesäkuuta 1985 ja 19 päivänä kesäkuuta 1986 maiden välillä tehdyillä sopimuksilla vuoden 1981 rajankäynnin ja vuoden 1985 osittaisen rajankäynnin perusteella.

2 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat tällä sopimuksella seuraavaan yleiseen rajankäyntiin asti huolehtimaan rajan tarkastuksesta ja hoidosta ja suorittamaan tarpeelliset toimenpiteet pitääkseen rajan merkinnän sellaisena kuin se on vuoden 1981 rajankäynnin ja vuoden 1985 osittaisen rajankäynnin tuloksena. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa:

-- vahingoittuneiden rajamerkkien korjaus,

-- rajamerkkien maalauksen kunnossapito,

-- raivaus rajamerkkien ympäristössä, raja-aukoilla sekä muilla valtakunnanrajan merkinnän kannalta tärkeillä linjoilla,

-- työt uusien rajamerkkien tekemiseksi tai vanhojen merkintöjen kunnostamiseksi tapauksissa, joissa tekniset työt tai muut muutokset maastossa rajoitetulla alueella tekevät tarpeelliseksi valtakunnanrajan merkinnän muuttamisen tai parantamisen.

Työt suoritetaan Suomen ja Ruotsin rajankäyntivaltuuskunnille annettujen vuoden 1981 rajankäynnin ohjeiden mukaan ja niiden tämän rajankäynnin teknisissä töissä noudatettujen suuntalinjojen mukaisesti, jotka on esitetty tällöin laadituissa asiakirjoissa.

3 artikla

Rajan ja rajamerkkien hoito jaetaan molempien maiden kesken seuraavasti:

1. Suomi pitää kunnossa kolmen valtakunnan pyykin sekä rajapyykit ja valtakunnanrajan kolmen valtakunnan pyykiltä Kilpisjärvelle. Samoin Suomi pitää kunnossa rajapyykit ja valtakunnanrajan rajapyykiltä 56b/62a Tornion pohjoisosasta rajapyykille al Närän puron pohjoisosaan.

2. Ruotsi pitää kunnossa rajapyykit ja valtakunnanrajan rajapyykiltä al 1 Närän puron eteläosasta rajapyykille 65b/66b Inakarille Tornion-Haaparannan saaristoon.

3. Taitepisteen III merkinnästä ja hoidosta vastaa Suomi ja taitepisteen IV merkinnästä ja hoidosta vastaa Ruotsi.

4. Ruotsi pitää kunnossa valtakunnanrajan merkit maantiesilloilla Kolarissa ja Ylitorniossa, Närän puron yli johtavan tien varrella ja tien varrella Haaparannassa (E 4) sekä rautatiesillalla Tornio--Haaparanta. Suomi pitää kunnossa valtakunnanrajan merkit maantiesilloilla Kaaresuvannossa, Muoniossa ja Pellossa.

5. Rajapyykit, suuntamerkit ja etäisyyskilvet pitää kunnossa se maa, jonka alueella ne sijaitsevat. Sama jako koskee linjojen ja näiden rajamerkkien ympäristön avaamista ja raivaamista.

4 artikla

Ennen kuin viranomainen, joka toisessa maassa vastaa rajan hoidosta, ryhtyy toimenpiteisiin valtakunnanrajan tai rajamerkkien hoitamiseksi, on tästä ilmoitettava sille toisen maan viranomaiselle, jolla on samanlainen vastuu. Vastuussa olevan toisen maan viranomaisen edustajilla on oikeus olla läsnä töitä suoritettaessa.

5 artikla

Jos viranomainen, joka toisessa maassa vastaa rajan hoidosta, huomaa, että toimenpiteet toisen maan hoitamilla rajaosuuksilla tai rajamerkeillä ovat tarpeen, tulee siitä ilmoittaa tästä hoidosta vastuussa olevalle viranomaiselle.

6 artikla

Suoritetuista valtakunnanrajan ja rajamerkkien hoitotöistä laaditaan muistiot, joista toimitetaan jäljennökset hoidosta vastuussa olevalle toisen maan viranomaiselle. Muistiot liitetään seuraavan yleisen rajankäynnin raja-asiakirjoihin.

7 artikla

Rajan hoidosta vastuussa oleva viranomainen aikaisempien artiklojen mukaan on Suomessa erityinen rajanhoitovaltuuskunta ja Ruotsissa valtion maanmittauslaitos.

8 artikla

Kumpikin sopimuspuoli vastaa itse kustannuksista niissä rajamerkkien kunnostustöissä, joista maa 3 artiklan mukaisesti on vastuussa.

Lähemmin sovittavalla tavalla jaetaan maiden kesken kustannukset sellaisista muutoksista tai parannuksista rajamerkintään, joihin ryhdytään teknisten töiden tai muiden maastossa tapahtuneiden muutosten perusteella rajoitetulla alueella.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että valtiosäännön edellyttämät vaatimukset tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi on täytetty.

10 artikla

Tämä sopimus on voimassa seuraavaan yleiseen vuonna 2006 suoritettavaan rajankäyntiin asti. Niiden rajan hoidosta vastuussa olevien viranomaisten, jotka on mainittu 7 artiklassa, tulee hyvissä ajoin valmistella ja tehdä ehdotus mainittua yleistä vuoden 2006 rajankäyntiä varten.

Tehty Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1988 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, joiden molempien tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Tämän vakuudeksi ovat asianomaisten valtioiden valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.