55/1988

Annettu: 3.12.1988

Asetus Indonesian kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Jakartassa 15 päivänä lokakuuta 1987 Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä tammikuuta 1988 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3 päivänä marraskuuta 1988, tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä

Suomen tasavallan hallitus ja Indonesian tasavallan hallitus, joihin tästä lähtien viitataan "sopimuspuolina",

pyrkien laajentamaan ja syventämään molemminpuolisia suhteita taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyön alalla pysyvällä ja pitkäaikaisella pohjalla,

vakuuttuneina molempien valtioiden hyödyksi olevan kestävän ja tehokkaan yhteistyön välttämättömyydestä,

vahvistaen mielenkiintonsa molemminpuolisen yhteistyön voimistamiseen,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät käyttämään molempien maiden taloudellisen kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia lisätäkseen molemminpuolista taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötään.

2 artikla

Sopimuspuolet ovat sitä mieltä, että molempien osapuolien etujen mukaista taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä voidaan toteuttaa monilla eri aloilla. Yhteistyön muodoista sovitaan sekakomissiossa 3 artiklan mukaisesti ottaen huomioon kummankin sopimuspuolen etevämmyys ja suhteelliset kyvyt.

3 artikla

(1) Tämän sopimuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi perustetaan sekakomissio taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä varten.

(2) Sekakomissio kokoontuu jomman kumman sopimuspuolen pyynnöstä:

a) keskustelemaan mistä tahansa asiasta, joka liittyy tämän sopimuksen täytäntöönpanoon;

b) harkitsemaan keinoja ja tapoja edistää näiden kahden maan välistä taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä.

(3) Sopimuspuolet sopivat keskenään sekakomission kokoonpanosta ja menettelytavoista. Sekakomissio voi perustaa työryhmiä käsittelemään sille esitettyjä erityiskysymyksiä.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät hallitusmuodon mukaiset vaatimukset on täytetty.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta ja pysyy voimassa sen jälkeen automaattisesti yhden vuoden jakson kerrallaan, ellei jompi kumpi sopimuspuoli ilmoita toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti diplomaattista tietä vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin voimassaolojakson päättymistä aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Jakartassa 15 päivänä lokakuuta 1987 kolmena alkuperäiskappaleena suomen, indonesian ja englannin kielillä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset; edellyttäen, että mahdollisen poikkeavuuden sattuessa englanninkielinen teksti ratkaisee.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.