50/1988

Annettu: 01.01.1989

Asetus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 11 päivänä huhtikuuta 1980 kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla lailla (795/88) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 20 päivänä maaliskuuta 1987 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 15 päivänä joulukuuta 1987, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavat selitykset:

1) yleissopimuksen 92 artiklaan viitaten Suomi ei sitoudu noudattamaan yleissopimuksen II osaa, ja

2) yleissopimuksen 94 artiklaan viitaten yleissopimusta ei sovelleta, Ruotsin osalta mainitun artiklan 1 kappaleen ja muutoin 2 kappaleen mukaisesti, kauppaa koskeviin sopimuksiin kuin sopijapuolten liikepaikat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa tai Norjassa.

3 §

Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 20 päivänä maaliskuuta 1987 annettu laki (795/88) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1988

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.