59/1986

Annettu: 1.9.1986

Asetus Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 1985 Vähänärän kohdalla suoritetussa rajankäynnissä todetun rajalinjan muutoksesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tukholmassa noottienvaihdolla 19 päivänä kesäkuuta 1986 Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 1985 Vähänärän kohdalla suoritetussa rajankäynnissä todetusta muutoksesta tehty sopimus, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 23 päivänä toukokuuta 1986 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 13 päivänä kesäkuuta 1986, tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Rajankäyntiin liittyvät asiakirjat ja kartat ovat nähtävänä maanmittaushallituksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 1985 Vähänärän kohdalla suoritetussa rajankäynnissä todetun rajalinjan muutoksesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Tukholmassa oleva suurlähettiläs Ruotsin ulkoasiainministerille

Tukholmassa 19 päivänä kesäkuuta 1986

Herra Ministeri,

Minulla on täten kunnia saattaa Teidän Ylhäisyytenne tietoon, että Suomen eduskunta on omalta osaltaan hyväksynyt Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuoden 1985 rajankäynnin Vähänärän kohdalla, siten kuin siitä tehdään selkoa asianomaisten Suomen ja Ruotsin rajankäyntivaltuuskuntien laatimissa asiakirjoissa.

Rajankäyntiin kuuluva rajan osa, joka jätettiin hyväksymättä vahvistettaessa vuoden 1981 rajankäynti, rajoittuu pohjoisessa voimassaolevan valtakunnanrajan ja 65°56'00" pohjoista leveyttä leikkauskohtaan ja etelässä voimassaolevan valtakunnanrajan ja 65°55'28" pohjoista leveyttä leikkauskohtaan. Leveyspiiriarviot ovat suomalaisen järjestelmän mukaisia. Ruotsalaisen järjestelmän mukaan vastaavat arvot ovat 65°56'05,8" ja 65°55'33,8" pohjoista leveyttä.

Suomen hallitus ehdottaa, että valtakunnanrajan kulku rajan mainitun osan kohdalla määrätään rajankäyntivaltuuskuntien vuoden 1985 rajankäynnin tuloksena yhteisesti esittämän ehdotuksen mukaisesti olemaan voimassa 1 päivästä syyskuuta 1986 lukien.

Minulla on kunnia esittää, että tämä kirjelmä ja Teidän vastauksenne siihen yhdessä muodostavat Suomen ja Ruotsin hallitusten välisen sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Ruotsin ulkoasiainministeri Suomen Tukholmassa olevalle suurlähettiläälle

Tukholmassa 19 päivänä kesäkuuta 1986

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty kirjelmänne, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus omalta osaltaan on hyväksynyt kirjelmässä esitetyt ehdotukset, ja vahvistaa, että Teidän kirjelmänne ja tämä vastaus muodostavat Ruotsin ja Suomen välisen sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.