73/1985

Bolivian kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen La Pazissa oleva suurlähettiläs Bolivian ulkoasiainministerille

La Pazissa 24 päivänä lokakuuta 1985

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että pyrkiessään helpottamaan matkustamista Suomen ja Bolivian välillä Suomen hallitus on valmis tekemään Bolivian hallituksen kanssa viisumivapautta koskevan sopimuksen seuraavien määräysten mukaisesti:

1. Suomen kansalaiset, joilla on voimassaoleva Suomen passi, voivat minkä tahansa virallisen rajanylityspaikan kautta ilman viisumia saapua Boliviaan ja oleskella maassa enintään kolmen kuukauden ajan.

2. Bolivian kansalaiset, joilla on voimassaoleva Bolivian passi, voivat minkä tahansa virallisen rajanylityspaikan kautta ilman viisumia saapua Suomeen ja oleskella maassa enintään kolmen kuukauden ajan.

3. Sen johdosta, että Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken on 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehty 1 päivästä toukokuuta 1958 lukien voimassa oleva sopimus, jonka nojalla passintarkastus on poistettu pohjoismaiden välisiltä rajoilta, katsotaan sanottujen maiden ja Islannin, joka 1 päivästä tammikuuta 1966 lukien liittyi tähän sopimukseen, muodostavan tässä suhteessa yhden ainoan alueen (yhteispohjoismaisen passintarkastusalueen). Näin ollen oleskelu jokaisessa mainituista viidestä maasta sisältyy tämän sopimuksen myöntämään kolmen kuukauden viisumivapaaseen aikaan.

4. Viisumipakon poistaminen ei kuitenkaan vapauta Suomen eikä Bolivian kansalaisia, jotka matkustavat Boliviaan ja vastaavasti Suomeen, noudattamasta molemmissa maissa voimassaolevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat maahantuloa tahi pysyvää tai väliaikaista oleskelua maassa. He eivät saa hankkia työtä eivätkä harjoittaa palkallista tai palkatonta ammattia ilman etukäteen hankittua työlupaa.

5. Bolivian kansalaisten, jotka haluavat oleskella Suomessa yli kolmen kuukauden ajan sekä Suomen kansalaisten, jotka haluavat oleskella Boliviassa yli kolmen kuukauden ajan, on hankittava tätä tarkoitusta varten ennen maahan tuloaan viisumi asianomaiselta Suomen tai vastaavasti Bolivian konsuliviranomaiselta.

6. Molempien maiden viranomaisilla on oikeus kieltää epäsuotavina pitämiensä henkilöiden maahanpääsy tai oleskelu maassa.

7. Kumpikin maa sitoutuu milloin tahansa ja ilman muodollisuuksia ottamaan vastaan alueelleen kaikki kansalaisensa, jotka ovat tulleet toisen sopimuspuolen alueelle tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

8. Kumpikin hallitus voi tilapäisesti keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen kokonaan tai osittain yleisen järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi. Tällaisesta keskeytyksestä on viipymättä ilmoitettava toiselle hallitukselle diplomaattiteitse. Samaa muotoa noudatetaan, kun keskeytys päättyy.

9. Tämä sopimus voidaan irtisanoa kirjallisella ilmoituksella yhtä kuukautta ennen kuin sen soveltaminen halutaan lopettaa.

10. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Mikäli Bolivian tasavallan hallitus suostuu edellä olevaan, pyydän ehdottaa, että tämän nootin ja Teidän Ylhäisyytenne yhdenmukaisen vastausnootin katsotaan muodostavan hallitustemme välisen sopimuksen.

Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

NOOTTIENVAIHTO 2. Bolivian ulkoasiainministeri Suomen La Pazissa olevalle suurlähettiläälle

La Pazissa 24 päivänä lokakuuta 1985

Rouva Suurlähettiläs,

Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Teidän Ylhäisyytenne tänään päivätty arvoisa nootti no. 1438/85, jolla olette saattanut tiedokseni, että Suomen hallitus pyrkiessään helpottamaan matkustamista Suomen ja Bolivian välillä, on valmis allekirjoittamaan sopimuksen Bolivian hallituksen kanssa molemminpuolisesta viisumivapaudesta seuraavien määräysten mukaisesti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen edellä olevan nootin 1-10 kappaleen teksti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on ilo vastauksena saattaa Teidän Ylhäisyytenne tiedoksi, että hallitukseni, ottaen vastaan Suomen hallituksen ehdotuksen mitä suurimmalla yksimielisyydellä hyväksyy sanotun sopimuksen esitetyin määräyksin ja suostuu siihen, että Teidän Ylhäisyytenne arvoisa nootti ja tämä vastausnootti muodostavat sanotun sopimuksen.

Uudistan Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.