65/1985

Alkuperäinen sopimus: 12/1980

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva YLEISSOPIMUS

1. Yleissopimuksen IV liitteen 5 säännön G kappaleen 1 kohta muutetaan näin kuuluvaksi:

"1. Jokaisessa aluksessa, johon tätä sääntöä sovelletaan, tulee olla lastipäiväkirja, joko osana aluksen virallista laivapäiväkirjaa tai muuten, jonka tulee olla komission suosituksen mukainen."

2. Yleissopimuksen IV liitteen 5 säännön G kappaleen 2 kohta muutetaan näin kuuluvaksi:

"2. Lastipäiväkirjaan tulee tehdä merkintä säiliökohtaisesti aina, kun aluksella tapahtuu jokin seuraavista, haitallisia nestemäisiä aineita koskevista toiminnoista:

(i) lastin lastaus (luokkien A, B, C ja D aineet);

(ii) lastin sisäinen siirto;

(iii) lastin purkaus;

(iv) lastisäiliöiden puhdistus;

(v) painolastin otto lastisäiliöön;

(vi) painolastin tyhjennys lastisäiliöstä;

(vii) jätteiden hävittäminen;

(viii) tyhjennys mereen tämän säännön D kappaleen mukaisesti."

3. Yleissopimuksen IV liitteen 5 säännön G kappaleen 6 kohta muutetaan näin kuuluvaksi:

"6. Lastipäiväkirja tulee pitää sellaisessa paikassa, josta se on helposti saatavissa tarkastusta varten ja, paitsi miehittämättömissä hinattavissa aluksissa, se tulee pitää aluksella. Lastipäiväkirja tulee säilyttää kolme vuotta viimeisen merkinnän tekemisestä lukien."

4. Yleissopimuksen IV liitteen lisäys V poistetaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.