35/1985

Annettu: 10.07.1985

Asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tukholmassa 31 päivänä toukokuuta 1985 noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen (SopS 58-59/79) muuttamisesta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä toukokuuta 1985, tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 1985.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1985

Alkuperäinen sopimus: 59/1979

Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Tukholmassa oleva suurlähettiläs Ruotsin ulkoasiainministerille

Tukholmassa 31 päivänä toukokuuta 1985

Herra Ulkoasiainministeri,

Viitaten 14 päivänä helmikuuta 1979 Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välillä tehtyyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevaan sopimukseen on minulla kunnia Suomen hallituksen puolesta ehdottaa, että sopimuksen 3 artiklan a, b ja c kohdat muutetaan kuulumaan seuraavasti:

a) jokaisella aluksella saa olla enintään kaksikymmentäviisi peliautomaattia,

b) pelaajien panoksen arvo saa olla enintään kaksi Suomen markkaa tai kaksi Ruotsin kruunua,

c) pelivoitto ei saa ylittää neljänkymmenen Suomen markan tai neljänkymmenen Ruotsin kruunun arvoa.

Jos Ruotsin hallitus hyväksyy tämän ehdotuksen, on minulla kunnia edelleen ehdottaa, että tämä kirjelmä ja Teidän vastauksenne siihen muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua teidän vastauksenne antamisesta.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Ruotsin ulkoasiainministeri Suomen Tukholmassa olevalle suurlähettiläälle

Tukholmassa 31 päivänä toukokuuta 1985

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty vastaavansisältöinen kirjelmänne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus on hyväksynyt edellä mainitun ehdotuksen.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.