57/1984

SOPIMUS yhteistyöstä elokuva-alalla Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus,

pyrkien kehittämään ja laajentamaan elokuva-alan yhteistyötä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyn sopimuksen sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen 1 päivänä elokuuta 1975 allekirjoitetun päätösasiakirjan periaatteiden, määräysten ja tarkoitusperien mukaisesti,

lähtien siitä, että tämä yhteistyö myötävaikuttaa Suomen ja Neuvostoliiton kansojen yhteisymmärryksen lujittamiseen,

ottaen huomioon 27 päivänä elokuuta 1960 tehdyn sopimuksen sivistyksellisestä yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Osapuolet laajentavat ja lujittavat yhteistyötä elokuva-alalla kummassakin maassa voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti.

2 artikla

Osapuolet edistävät vastavuoroista elokuvaviikkojen ja elokuvien ensiesitysten vaihtoa lähettämällä näihin tilaisuuksiin elokuva-alan valtuuskuntia valuuttavapaalla pohjalla.

3 artikla

Osapuolet tukevat vastavuoroista osallistumista toisen osapuolen järjestämiin kansainvälisiin elokuvafestivaaleihin ja muihin tilaisuuksiin.

4 artikla

Osapuolet tukevat yhteistyötä kansallisten elokuvaorganisaatioiden välillä edistämällä ja antamalla niille apua yhteisesti tuotettavien suomalais-neuvostoliittolaisten elokuvien valmistamisessa ottaen huomioon mahdollisen kolmansien maiden osallistumisen sekä huolehtimalla tuotannollisten ja taiteellisten palvelujen saatavuudesta. Tässä tarkoituksessa Suomen elokuvasäätiö ja Yleisliittolainen yhtymä "Sovinfilm" laativat ja allekirjoittavat asianomaisen pöytäkirjan yhteistyöstä elokuvien yhteistuotannon alalla. Suomen osalta opetusministeriö hyväksyy pöytäkirjan ennen sen allekirjoittamista.

5 artikla

Osapuolet edistävät laajaa kaupallista ja ei-kaupallista eriaiheisten elokuvien vaihtoa ja niiden levitystä maittensa alueella kummankin maan asianomaisten organisaatioiden kautta.

6 artikla

Osapuolet edistävät elokuvan teorian, historian ja tekniikan kysymyksiä tutkivien tieteellisten laitosten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä, mukaanluettuna Suomen elokuva-arkisto ja SNTL:n Valtiollinen elokuvasäätiö (Gosfilmofond SSSR). Tätä yhteistyötä voidaan toteuttaa vaihtamalla asiantuntijoita, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita sekä elokuva-aineistoa ja elokuvataidetta koskevia tieteellisiä ja opetusjulkaisuja. Osapuolet toteuttavat tätä vaihtoa valuuttavapaalla pohjalla.

7 artikla

Osapuolet edistävät elokuva-alalla työskentelevien edustavien järjestöjen välistä yhteistyötä.

8 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten perustetaan suomalais-neuvostoliittolainen sekakomissio, joka voidaan kutsua koolle toisen osapuolen pyynnöstä käsittelemään sopimuksen toteuttamisessa mahdollisesti syntyviä kysymyksiä ja yhteenvetoa yhteistyön tuloksista, toteuttamaan yhteistyön valvontaa sekä tutkimaan ja valmistelemaan elokuva-alan uusia yhteistyöprojekteja. Komissio kutsutaan koolle vähintään kerran kahdessa vuodessa vuorotellen Suomeen ja SNTL:oon osapuolten sopimina ajankohtina tai toisen osapuolen pyynnöstä.

9 artikla

Tämä sopimus ei sulje pois mahdollisuutta muunlaisesta toiminnasta elokuva-alalla, mikäli osapuolet sellaisesta erikseen keskenään sopivat.

10 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen mukaiset edellytykset sopimuksen voimaantulolle on täytetty. Sopimus on voimassa kolmen vuoden ajan. Sen voimassaoloaika jatkuu automaattisesti aina seuraavan kolmivuotiskauden, ellei jompikumpi osapuolista ilmoita toiselle osapuolelle aikomuksestaan irtisanoa sopimus kolmea kuukautta ennen sanotun voimassaoloajan päättymistä.

Tehty Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1984 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.