53/1984

Annettu: 28.10.1984

Asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 5 päivänä maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen (SopS 81/81) liitteen Kööpenhaminassa 28 päivänä syyskuuta 1984 noottienvaihdolla tehty muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 14 päivänä syyskuuta 1984, tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 1984.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1984

Alkuperäinen sopimus: 81/1981

SOPIMUS maaliskuun 5 päivänä 1981 tehdyn pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta

1 artikla

Yllämainitun sopimuksen liitettä, kansallisen lainsäädännön soveltamista koskevia määräyksiä, A. Tanska, muutetaan seuraavasti:

1. 18 artiklaa koskeva kohta 3 muutetaan seuraavasti:

"Tanskan lain mukainen ennenaikaiseläke katsotaan 18 artiklaa sovellettaessa työkyvyttömyyseläkkeeksi".

2. 19 artiklaa koskeva kohta 4 muutetaan seuraavasti:

a) Muiden pohjoismaiden kansalaisilla on oikeus saada täyttä tanskalaista vanhuuseläkettä viimeistään lokakuun 1 päivästä 1989 lukien sosiaalisesta eläkkeestä annetun lain niiden siirtymäsäännösten mukaan, jotka koskevat 67 vuoden iän täyttäneitä, vähintään 10 vuotta 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen ja tästä vähintään 5 vuotta välittömästi ennen 67 ikävuoden täyttämistä Tanskassa asuneita henkilöitä. Asumisaikaa muissa pohjoismaissa ei oteta huomioon ratkaistaessa, voidaanko täyttä eläkettä myöntää mainitun määräyksen mukaisesti.

b) Sovellettaessa 19 artiklan toisen kappaleen kolmatta kohtaa luetaan asumisaika muissa pohjoismaissa hyväksi, kun lasketaan eläkettä henkilölle, jonka on sopimuksen mukaan määrä saada eläkettä Tanskasta. Edellytyksenä on, että kyseinen henkilö on saavuttanut Tanskan eläkelainsäädännön mukaisen alemman ikärajan, joka koskee eläkeoikeuden ansaitsemista asumisajan perusteella. c) Määräyksiä 19 artiklan toisen kappaleen neljännessä kohdassa ei sovelleta laskettaessa Tanskan lain mukaista eläkettä".

3. 20 artiklaa koskevasta 5 kohdasta poistetaan kohdat a) ja b) ja niiden tilalle lisätään:

"a) Yksinäiselle naiselle, joka tammikuun 1 päivänä 1984 on täyttänyt 62 vuotta, suoritetaan Tanskan yleistä ennenaikaiseläkettä 20 artiklan toisen kappaleen mukaisesti mainitun artiklan kolmannessa kappaleessa tarkoitetun, muuttoa seuraavan kolmivuotiskauden jälkeen niin kauan kuin eläkkeensaaja ei ole täyttänyt asuinmaan yleistä eläkeikää".

Kohta c) muuttuu kohdaksi b).

2 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun muiden pohjoismaiden hallitukset ovat kirjallisesti ilmoittaneet hyväksyneensä sopimuksen Tanskan ulkoministeriölle, joka ilmoittaa tästä nooteilla muiden pohjoismaiden suurlähetystöille Kööpenhaminassa. Sopimusta sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 1984 lukien.

3 artikla

Sopimus on tehty suomen, islannin, norjan, ruotsin ja tanskan kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.